HABERLER

Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures) Alanı, AB Ufuk Avrupa Programı, Bilimde Mükemmeliyet bileşeni altında yer almaktadır.

Alan; Avrupa genelinde araştırma, inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesini, araştırma altyapılarının inovasyon yetkinliğinin ve insan kaynağı niteliğinin artırılmasını, bilginin çoğaltılarak yayılmasını, uygulanmasını ve araştırma potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ufuk Avrupa döneminde Bilimsel önceliklere yanı sıra küresel sorunlara çözümler sağlamak amacıyla çağrılara çıkılması planlanmaktadır.

Araştırma Altyapıları Alanı, aşağıdaki öncelikli konulardan oluşmaktadır:

  • Alanında dünya lideri Araştırma Altyapıları geliştirmek ve bu altyapıları câzibe merkezleri haline getirmek
  • Bütünleştirici faaliyetlerle, AB üyesi ülkelerde ve AB İlintili (Asosiye) ülkelerdeki yüksek kapasiteli araştırma altyapılarına daha geniş ve etkili uluslararası erişim ve hizmet verilmesini sağlamak
  • Kitlesel İşbirliği ve Avrupa Açık Bilim Bulutu (EOSC) ile uyum ve mevcut altyapıların kapasite artırımı
  • Bilgi İletişim Teknolojileri tabanlı e-Altyapılarla, tüm araştırmacıların yeni araştırma tesislerini türüne ve yerine bağlı olmaksızın, uzaktan kullanmasını sağlamak
  • Altyapı enstrümantasyonun geliştirilmesi
  • Avrupa veri ağının terabit seviyesine çıkarılması ve Avrupa çapında veri hızını artırmak üzere çerçeve ortaklık antlaşması üzerinden yatırım yapılması,

Bu bağlamda Ufuk Avrupa Araştırma Altyapıları alanında 5 tip aktivite bulunmaktadır:

İlk aktiviteyle, Avrupa Araştırma Altyapıları Stratejik Forumu (European Strategic Forum on Research Infrastructures‒ESFRI) Yol Haritası’na giren altyapıların desteklenmesi amaçlanmaktadır. ESFRI yol haritasında yer alan projeler, tek bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin teknik, bilimsel ve finansal kapasitesini aşan ve alanında dünya lideri olacak araştırma altyapılarını kapsamaktadır.

İkinci tip aktiviteyle amaçlanan, Operasyonel, açık ve FAIR (Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte Çalışabilir, Yeniden Kullanılabilir) bir EOSC ekosistemi sağlamaktır.

Üçüncü aktiviteyle, Sağlık araştırmalarını desteklemek, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak ve bilgi keşif sahasını ilerletmek için araştırma altyapı hizmetleri verilmesidir.

Dördüncü aktiviteyle, Yeni nesil bilimsel enstrümantasyon, araçlar, yöntemler ve gelişmiş dijital çözümler getirmektir.

Son aktiviteyle ise uzaktaki kaynaklara erişebilmek, uzaktan işbirliği yapabilmek ve büyük veri işlemek için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı elektronik altyapıların kullanımını artırmak ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve gerekli yatırımların yapılması hedeflenmektedir.

Alan Toplam Bütçesi: 2.9 Milyar Avro

Araştırma Altyapıları Çağrılarına aşağıdaki linkte yer alan Araştırma Altyapıları Alanı 2023-2024 yılı çalışma programı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çalışma Programı

İlgili Ortaklık

Avrupa Açık Bilim Bulutu (EOSC) Ortaklığı