Avrupa İnovasyon Ekosistemleri, startup ve KOBİ’lerin ölçeklendirilmesini destekleyen ve AB çapında yıkıcı inovasyonu teşvik eden daha bağlantılı ve verimli inovasyon ekosistemleri yaratmayı amaçlamayan bir programdır.

Program, Ufuk Avrupa’nın tüm önemli stratejik hedeflerine,  etki alanlarına ve inovasyon açığının üstesinden gelmeye katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), Ufuk Avrupa'daki yenilikçi faaliyetler, Dijital Avrupa Programı ve AB'deki diğer ilgili finansman ve politika girişimleri ile tamamlayıcı bir şekilde çalışacaktır.
Çalışma programı üç (3) hedef altında çağrılar içerir: CONNECT, SCALE-UP ve InnovSMEs

  • CONNECT hedefindeki çağrılar, ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin güçlü yanlarından yararlanarak bu ekosistemlerde karşılaşılan zorluklara yönelik hedefler belirleyerek ve bu hedeflere ulaşma konusunda paydaşların katılımını teşvik etmeyi amaçlar. Böylece yeşil ve dijital bir Avrupa Araştırma Alanına ulaşma hedefi ekseninde, Avrupa genelinde birbirine bağlı ve kapsayıcı inovasyon ekosistemleri oluşturmayı hedefler. 
  • SCALE-UP hedefindeki çağrılar, yüksek toplumsal değere sahip sürdürülebilir bir ölçeklenme için inovasyon ekosistemlerinin kendi içlerindeki ve birbirleri arasındaki bağlantılarını güçlendirmeyi hedefler.
  • InnovSMEs hedefindeki çağrı, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek olarak onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara yerleşmelerine yardımcı olacak “Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı”nı (European Partnership on Innovative SMEs ) destekleyecektir.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 

HABERLER