Avrupa Yenilik Konseyi (EIC), çığır açıcı ve oyunun kurallarını değiştirici nitelikteki yenilikleri keşfetmek, geliştirmek ve ölçeklendirmek için oluşturulmuş Avrupa'nın en önemli yenilik programıdır.

EIC, AB Ufuk Avrupa programı kapsamında kurulmuştur. Erken aşamadaki araştırmalardan kavram kanıtına, teknoloji transferine ve start-up'ların ve KOBİ'lerin fonlanması ve bu yolla ölçeklendirilmesine kadar yaşam döngüsü boyunca oyunun kurallarını değiştirme potansiyeli olan yenilikleri desteklemek için 10,1 milyar Avroluk bir bütçeye sahiptir.

EIC'nin üç ana finansman aracı bulunmaktadır. Bununla birlikte EIC, yararlanıcılarını geliştirmek için destekleyici bir takım araçlar da sunmaktadır:

EIC

EIC ve KOBİler Yürütme Ajansı (the EIC and SME Executive Agency  - EISMEA), EIC Kurulunu ve Başkanını desteklemekten ve EIC’nin Çalışma Programında belirtilen faaliyetlerini uygulamaktan sorumludur.

EIC, yenilik ve teknolojik atılımlar için vizyonlar geliştiren ve bu hedeflere ulaşmak için proje portföylerini yönlendiren EIC Program Yöneticilerinin liderliğinde finansmanı yönetmek için proaktif bir yaklaşım benimsemektedir. EIC Program Yöneticileri kendi alanlarında yüksek düzeyde uzmanlığa sahiptir ve portföy alanlarında EIC finansmanını tasarlamak ve denetlemek için sınırlı süreler için (4 yıla kadar) görevlendirilirler.

EIC'nin kendine has olan bir özelliği, hem hibe hem de yatırım yoluyla şirketlere (esas olarak start-uplar ve KOBİ'ler) fon sağlamasıdır. Yatırımlar şu anda doğrudan özsermaye ya da özsermaye benzeri yatırımlar şeklinde sağlanmakta ve EIC Fonu tarafından yönetilmektedir.


Faydalı linkler:

HABERLER