HABERLER

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği genelinde araştırma, yenilik ve teknoloji için tek bir pazar yaratma hedefli Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area- ERA) fikrini 2018 yılından itibaren yeniden canlandırma süreci başlatmıştır. Bu kapsamda oluşturulan yeni  ERA planının dört ana amacı bulunmaktadır. 

 • Araştırma ve yenilik alanındaki yatırımlara ve reformlara öncelik verilmesi
 • Araştırma ve Yenilik Sonuçlarının Ekonomik Değere Dönüştürülmesi
 • Araştırmacıların ve bilginin serbest hareketliliğinin güçlendirilmesi
 • Mükemmelliyete erişimin iyileştirilmesi 

Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi alanının genel amacı yeni ERA öncelikleri doğrultusunda ihtiyaç görülen alanlardaki projeleri desteklemektir. 

WIDERA Alanı Toplam Bütçe: 3 393 000 000 Avro

Toplam Bütçe: 438 Milyon Avro

2023-2024 WIDERA Çalışma Programı

 

2024 Yılı Bütçe: 25,5 Milyon Avro

2024 yılı çağrıları:
Açılış: 6 Aralık 2023
Son başvuru tarihi 12 Mart 2024

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-01: Programme level collaboration between national R&I policy-makers 

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-03: Support for the professionalisation of research management

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-04: Strengthening researchers’ skills for better careers – leveraging the European Competence Framework for Researchers

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-05: Experimentation and exchange of good practices for value creation

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-07: Capacity building on Intellectual Property (IP) management to support open science

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-08: Global cooperation in not-for-profit open access publishing

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-09: Support to the development and implementation of policies and practices for reproducibility of scientific results

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-10: Policy coordination to support all aspects of inclusive Gender Equality Plans and policies in the ERA

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11: Support to the implementation of inclusive gender equality plans

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-12: Next generation AI and Human Behaviour: promoting an ethical approach

 

Avrupa Komisyonunun gerçekleştirdiği bilgi günü kaydına buradan, yapılan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. Videodaki zamanlar çağrılar ile eşleştirilmiştir:


6:40 Avrupa Araştırma Alanı
15:00 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-01 / HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-01
22:15 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-02
29:05 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-03 / HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-05
34:25 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-04
37:40 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap
56:30 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-05
1:00:45 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-06
1:06:15 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-07
1:13:16 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-08
1:20:15 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap
1:27:10 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-09
1:31:45 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-10
1:35:40 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-11
1:39:00 HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-12
1:43:30 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap

1:57:20 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-03
2:01:50 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-04
2:05:40 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-06
2:09:10 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap
2:21:45 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-07
2:27:56 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-08
2:34:46 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-09
2:39:57 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-10
2:46:44 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11
2:50:41 HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-12
2:54:50 Yukarıdaki çağrılar ile ilgili soru-cevap

 

Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi alanı çağrılarına başvuru yapmayı düşünen araştırmacılarımızın proje fikirlerini düşünürken Avrupa Araştırma Alanı hedeflerini göz önüne almaları gerekmektedir. Avrupa Araştırma alanı ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız. Çağrılar kapsamında Çalışma Programının belirlediği ana hedefler:

 1. Avrupa Ar-Ge sisteminin reformu ve geliştirilmesi;
 2. Yatırımların ve reformların önceliklendirilmesi, pandemi sonrası toparlanmanın ve yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi;
 3. Mükemmelliyete daha iyi erişim;
 4. Yüksek kaliteli bilimsel üretim ve Ar-Ge sonuçlarının ekonomiye daha iyi bir şekilde aktarılabilmesi;
 5. Avrupa Araştırma Alanı’nın daha derinlemesine çalışılması;
 6. Ulusal kaynakları bir havuzda toplayarak ve ulusal araştırma ve yenilik politikalarının uyumlaştırılmasına katkıda bulunarak koordineli ulusal ve bölgesel Ar-Ge programlarının geliştirilmesi;
 7. Araştırma destek personelinin ve araştırma yönetiminin ağ oluşturma modelleri hakkında politika oluşturmak;
 8. Araştırma ve yenilik ile yüksek öğretim politikaları ve programları arasındaki sinerji;
 9. Yüksek öğrenim, araştırma ve yenilikte hedeflenen dönüşümlerden yararlanan modernize edilmiş yüksek öğretim sektörü;
 10. Bilgi yaratma, dolaşım ve kullanımda güçlü, birbirine bağlı bilgi ekosistemlerinin sayısının artması;
 11. Cazip kariyerlerden yararlanan araştırmacılar;
 12. Avrupa araştırma ve yenilik sisteminde kapsayıcı cinsiyet eşitliği;
 13. Daha açık ve kapsayıcı bir araştırma ve yenilik sistemi;
 14. Açık bilimin modern bilimin bir çalışma biçimi olarak belirlenmesi için Ar-Ge ve yenilik sisteminde kapasite artırılması;
 15. Vatandaşların araştırma ve yenilikle daha fazla ilgilenmesi;
 16. Stratejik araştırmanın toplumsal ihtiyaçlar, beklentiler ve değerlerle artan uyumu;
 17. Orta öğretim ile yüksek öğretim ve eğitim ile iş dünyası arasındaki sinerjilerin belirlenmesi;
 18. Bilime ve Ar-Ge sonuçlarına güvenin artması, bilim ile toplum arasında daha fazla çift yönlü iletişimin teşvik edilmesi;
 19. Bilginin ve yüksek vasıflı işgücünün serbest dolaşımı;
 20. AB Ar-Ge ve yenilik sistemlerinde açık bilim kapasitesinin artırılması;
 21. Daha açık ve daha kapsayıcı bir araştırma ve yenilik sistemi.