Sürdürülebilir tarımı, balıkçılığı ve akuakültürü destekleme, sağlık, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık için gıda sistemlerinin dönüşümü, hedeflenen uluslararası işbirliğinin sağlanması temalarında destek verilecektir.