Döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması, sürdürülebilir biyo-tabanlı sistemleri ve biyoekonomi için inovatif yöntemlerin geliştirilmesi, AB ormanlarının korunması, mavi biyoekonomi ve biyoteknoloji değer zincirleri için inovatif yöntemlerin geliştirilmesi temalarında destek verilecektir.