Tatlı suları ve deniz suları, toprak, nitrojen ve fosfor emisyonları dâhil olmak üzere hava ve ayrıca biyo bazlı sistemlerdeki proseslerin çevresel performansı ve sürdürülebilirliğine odaklanarak kirliliği durdurmayı ve önlemeyi amaçlamaktadır.