Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve toprak verimliliğini artırmak, toprakta ve biyokütlede karbon depolamayı artırmak, tarımsal üretkenlik ve gıda güvenliğinden yararlanmak ve biyoçeşitlilik kaybını azaltmak için potansiyel yöntemler ve bunları hafifletmek ve önlemek için önlemler bulmayı amaçlamaktadır.