Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için toplulukları ve genel olarak toplumu ve bu Küme ile ilgili ekonomik sektörleri desteklemek için yenilikçi dijital ve veriye dayalı çözümler geliştirecektir. Ar-Ge faaliyetleri, birincil üretim sektörleri, gıda sistemleri, biyoekonomi, okyanuslar ve biyolojik çeşitlilik içinde ve genelinde yenilikçi teknolojilerin bilgi ve maliyet etkinliğine değer katacaktır.