HABERLER

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center-JRC), AB’nin politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla bilim ve teknoloji referans merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

Politika Genel Müdürlükleri ile yakın işbirliği içinde çalışan JRC, toplumsal zorlukları ele alırken yeni yöntemler, araçlar ve standartlar geliştirerek, bilgi birikimini Üye Devletler, bilimsel topluluklar ve uluslararası ortaklarla paylaşmaktadır. JRC tarafından yürütülen araştırmalar; istihdam ve ekonomik büyümeye, sağlıklı ve güvenli bir çevreye, güvenli enerji kaynaklarına, sürdürülebilir ulaşıma ve tüketicinin korunmasına katkıda bulunmaktadır. JRC'nin bilimsel, teknik ve finansal yönetimi, Belçika Brüksel’de bulunan merkezde yürütülmektedir.

JRC farklı disiplinlerden bilim insanlarını farklı Üye Ülkelerde bulunan 6 merkezde istihdam eder. JRC’nin laboratuvarlarına ve araştırma tesislerine buradan ulaşabilirsiniz.

JRC ülke ve bölge özelinde bilgiler verebilir, yetkililere politika yapıcılara en iyi uygulama örneklerinden ve deneyimlerden yararlanarak özel politikalar oluşturma konusunda yardımcı olabilir.

JRC’nin 10 farklı müdürlüğü bulunmaktadır. Yapısına buradan ulaşabilirsiniz.

JRC, Üye Devleterdeki ilgili kuruluşlarla ve uluslararası kuruluşlarla oluşturduğu ağların da yardımı ile temel yeterlilik alanlarında bir referans merkezi olarak da görev almaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirisniz.

JRC’nin yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz.