Avrupa Teknoloji Transfer Ofisleri Halkası, en iyi uygulamaları, bilgi ve uzmanlığı paylaşmak, ortak faaliyetlerde bulunmak ve teknoloji transferinin profesyonelleşmesi için uluslararası standartlara ortak bir yaklaşım geliştirmek amacıyla büyük kamu araştırma kuruluşlarını bir araya getirmek için kurulan bir ağdır [1]. Bu girişim Avrupa'daki en büyük araştırma kuruluşlarından 31'ini içermektedir. TÜBİTAK da bu girişimin bir üyesidir [2].

Avrupa Teknoloji Transfer Ofisleri Halkası İş Paketleri [3]

İş Paketi 1: Mevcut Bilgi ve Fikri Mülkiyetin kullanımını ve yayılmasını kolaylaştırmak

  • Fikri Mülkiyet portföylerinin tamamlayıcılıklarını analiz etmek,
  • Fikri Mülkiyet kullanımını ve know-how'ı azami seviyeye çıkarmak için bir çerçeve şeması geliştirmek

İş Paketi 2: Teknoloji Transferi Finansal Tesisi Yaratmak

Kamu araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesini, özellikle erken aşama teknolojilerine odaklanarak hızlandırmak

İş Paketi 3: Avrupa Girişimcilik ekosistemini desteklemek

  • Girişimci zihniyetlerini teşvik etmek,
  • Yenilikçi işletme start-up’larının yaratılmasını kolaylaştırmak,
  • Girişimciliğe ve iş geliştirmeye uygun bir kültürü teşvik etmek

İş Paketi 4: Avrupa Teknoloji Transfer Ofislerini güçlendirilmek

  • Belirli teknoloji transferi konularda WIPO tarafından verilen eğitim
  • Kısa süreli personel değişimi
  • Bir Bilgi Teknolojisi aracı geliştirmek: patent + yayın analizi
  • İyi uygulamaların değişimi

Bilgi Transferi e-öğrenme kursu [4]

Bilgi Aktarımı konusundaki bu e-öğrenme kursu, çoğunlukla üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin bilim insanlarına ve araştırmacılarına adanmıştır. Bu öğrenme modülünün amacı, bilim insanlarına ve araştırmacılara bilgi ve teknoloji transferinin önemli temellerinden bazılarına tanıtmaktır. Bu ders 7 bölümden oluşmaktadır: Teknoloji Keşfi; Teknoloji ve Pazar Değerlendirmesi; Fikri Mülkiyet Koruma ve Yönetimi; Fikri Mülkiyet Promosyonu; Müzakere; Ticarileşme ve Pazar. Bu kursa erişmek için lütfen buraya tıklayınız.