“JRC Araştırma Altyapılarına Açık Erişim Girişimi”, AB’ye üye ve aday ülkelerdeki araştırma topluluklarının, kamu otoritelerinin ve sanayinin, JRC’nin eşsiz tesislerini belirli koşullar altında kullanmalarını sağlamak amacıyla 2017 yılında başlatılmıştır [1].

Araştırmacılara erişim sunmak, aşağıdakileri gerçekleştirmek adına JRC’nin stratejisinin bir parçasıdır:

  • Bilimsel bilginin yayılmasını geliştirmek,
  • Rekabeti artırmak,
  • Araştırma ve sanayi arasındaki boşluğu doldurmak,
  • Eğitim ve kapasite geliştirme sağlamak

 İki farklı erişim modu vardır:

Uygunluk-odaklı Erişim, JRC’nin stratejik öncelikleriyle ilgili alanlarda ve Avrupa standardizasyonu, entegrasyonu ve uyumu, sürdürülebilir büyümesi ve rekabetçiliği için önem taşıyan alanlarda üniversitelere, araştırma kurumlarına ve KOBİ'lere verilmektedir [1].

Teklif çağrısının ardından, başvurular şeffaf bir hakem seçim süreci ile değerlendirilir [2].

Uygunluk-odaklı erişim maliyet gerektirir, belirli bir araştırma altyapısına ilişkin ek maliyetler (yani erişim ile ilgili değişken maliyetler) tahsil edilecektir  [2].

JRC nükleer araştırma altyapıları ücretsiz erişim sağlayabilir [2].

Pazar-Odaklı Erişim, JRC’nin bütün erişim maliyetlerini kapsayan bir ücret ödenmesi durumunda verilir ve esas olarak endüstriye yöneliktir. Projeler, AB düzeyinde stratejik önem vurgulanarak seçilmektedir [1].

Daha fazla bilgi için lütfen https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access sitesini ziyaret ediniz.

JRC Annual Report 2017

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access