Tarım ve gıda güvenliği: Tarım piyasaları ve uluslararası ticaret, Tarımsal izleme, Tarımsal teknolojik inovasyon, Mahsul verimi tahmini, AB'de tarım, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Ormancılık, Küresel gıda güvenliği, Kırsal kalkınma

Ekonomik ve Parasal Birlik: Finansal ve ekonomik analiz, Maliye politikası analizi, Bölgesel ekonomik analiz ve modelleme

Enerji ve ulaşım: Enerji verimliliği, Enerji sektörü ekonomik analizi, Enerji güvenliği sistemleri ve piyasası, Enerji teknolojisi ve inovasyonu, Nükleer enerji, Yenilenebilir enerji, Sürdürülebilir ulaşım ve yakıtlar, Ulaşım güvenliği, Ulaşım sektörü ekonomik analizi

Çevre ve iklim değişikliği: Hava kalitesi ve sera gazları, İklim değişikliği, Kıyı ve deniz çevresi, Yeryüzü gözlemi, Ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik, Çevresel gözleme, Ormancılık, Yeşil ve döngüsel ekonomi, Bütünleşik sürdürülebilirlik değerlendirmeleri, Doğal ve insan kaynaklı tehlikeler, Hammadde, Toprak, Sürdürülebilir üretim ve tüketim, Su 

Sağlık ve tüketicinin korunması: Hayvanların test edilmesine alternatifler ve kimyasalların güvenlik değerlendirmesi, Biyoinformatik, Tüketici ürünleri, Gıda ve yem güvenliği, Gıda güvenilirliği ve kalitesi, GDO'lar, Sağlık kalitesi, İnsan maruziyeti, Nanoteknoloji, Beslenme, Halk sağlığı 

Bilgi Toplumu: Siber Güvenlik, Dijital Dünya, Dijital Ekonomi, Dijital Yaşam, İstihdam, Gizlilik ve veri koruması için güvenlik

Yenilik ve büyüme: Kompozit göstergeler, Karşıolgusal etki değerlendirmesi, Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme, Mali politika analizi, Endüstriyel araştırma ve yenilik, Nanoteknoloji, Ham maddeler, Bölgesel ekonomik analiz ve modelleme, Araştırma ve yenilik politikaları, Duyarlılık analizi, duyarlılık denetimi ve etki değerlendirmesi, Akıllı uzmanlaşma, Sürdürülebilir üretim ve tüketim

Nükleer emniyet ve güvenlik: Nükleer bilgi yönetimi, eğitimi ve öğretimi; Nükleer güvenlik, Standardizasyon için nükleer bilim üssü, Radyolojik acil durumlara hazırlık

Emniyet ve Güvenlik: Kaza önleme, Dolandırıcılıkla mücadele; Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler; Kriz yönetimi, Kritik altyapı koruması, Siber Güvenlik, Küresel emniyet ve güvenlik, Nükleer emniyet, Gizlilik ve veri koruma güvenliği, Taşımacılık emniyeti ve güvenliği

Standartlar: Sertifikalı referans malzemeleri, standardizasyon için nükleer bilim üssü