Ortak Araştırma Merkezi (JRC) bilim-politika bağlantısını geliştirmek için yükseköğretim kurumlarına temelinde stratejik, kazan-kazan işbirliği olan yeni bir Ortak Doktora Programı sunmaktadır [1]. Bu programın amacı belli alanlarda araştırma mükemmeliyeti ve uluslararası üne sahip yükseköğretim kurumları ile aşağıdaki hedefler doğrultusunda stratejik işbirlikleri kurmaktır [1]:

  • Bilim-politika arayüzüne odaklanarak bilim ve teknolojide yeni nesil doktora mezunlarının yetiştirilmesi, politika döngüsünün farklı aşamalarında araştırma ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi, politikaya bilimsel destek sağlanabilmesi, bilim iletişimi ve bilgi yönetiminde aktarılabilir becerilerin kullanılabilmesi
  • Yükseköğretim kurumları ve JRC arasındaki doktora çalışmalarının ortaklaşa geliştirilmesi ve ortaklaşa yürütülmesi
  • İlgili beceri ve yeterliliklerin karşılıklı olarak geliştirilmesini teşvik ederek, mevcut bilgi ve kapasiteleri birleştirerek ve temel bilimsel alanlarda ağ oluşturmayı artırarak JRC ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirilmesi

 Bu işbirliği programına göre, JRC ile Yükseköğretim Kurumları arasında para transferi yapılmayacaktır. Seçilen doktora öğrencileri doktora programlarında kısmen kendi üniversitelerinde, kısmen JRC araştırma merkezlerinin birinde çalışacaklardır. Öğrenciler JRC'de bulundukları süre zarfında geçici sözleşmeler temelinde ve Avrupa Komisyonu kuralları ve düzenlemeleri doğrultusunda istihdam edileceklerdir. Bu kapsamda maaş ve çalışmanın yürütülmesi için gerekli olan bütçe (laboratuarların ve malzemelerin kullanımı) sağlanacaktır. JRC ile sözleşmeli olmadığında JRC öğrenciyi veya üniversiteyi finanse etmeyecektir [2].

[1] https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships
[2] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/cdp-faq_en.pdf