Yeterlilik merkezleri, herhangi bir politika alanına uygulanabilecek analitik araçlara odaklanır ve bu alandaki kapsamlı uzmanlığı tek bir yerde bir araya getirir. Politika oluşturma araçlarının kullanımına yönelik eğitim kursları sunar, araç seçimi konusunda tavsiyelerde bulunur ve ayrıca bu araçları eldeki politika sorunlarına uygulamak için doğrudan Komisyon politikası Genel Müdürlükleri ile çalışır.

Bileşik Göstergeler Yeterlilik Merkezi , politika yapıcıların politikalarını şekillendirmelerine ve ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olacak sağlam bileşik göstergeler inşa etmek için yöntemler geliştirmektedir. Bu merkez, istatistiksel metodolojiler ve teknik kılavuzlar konusundaki uzmanlığıyla dünya çapında üne sahiptir.

Mikroekonomik Değerlendirme Yeterlilik Merkezi, etki değerlendirmesi ile AB politika sürecini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca veri toplama ve değerlendirme tasarımı, karşı-yöntemlerle kapasite geliştirme, mikro-ekonomik analiz ve karşı-etki değerlendirmesi konularında da tavsiyelerde bulunur.

Modelleme Yeterlilik Merkezi, komisyon boyunca ve ötesinde modelleme kapasitesini ve yeterliliklerini geliştirir. Komisyon çapında bir modelleme envanteri ile başlayarak, uygun dokümantasyonu destekler, modelleri yeniden kullanır, model kullanımının kalitesi ve şeffaflığına yönelik ortak yaklaşımların belirlenmesine yardımcı olur ve modelleme konusunda bir uygulama topluluğu oluşturur.

Metin Madenciliği ve Analizi Yeterlilik Merkezi , politika yapıcıların genellikle büyük miktarda metin verisine gömülen ilgili bilgilere zamanında erişme ihtiyacını ele almaktadır. Bu merkez, neredeyse tüm politika alanlarıyla ilgilidir ve hesaplamalı dilbilimsel araştırma, uygulamalı bilgi teknolojisi ve destek konularında gerekli becerileri ve uzmanlığı sağlar.