HABERLER

Ufuk Avrupa Sağlık Kümesinin amacı, yeni bilgi üreterek, yenilikçi çözümler geliştirerek, hastalıkları önlemek, teşhis etmek, takip etmek ve tedavi etmek için gerektiği durumlarda cinsiyet perspektefini de entegre ederek her yaştan vatandaşların sağlık ve refahını korumak ve iyileştirmektir.   

Diğer amaçlar arasında sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, sağlık risklerinin azaltılması, nüfusun korunması, genel olarak ve işte sağlık ve refahın desteklenmesi yer almaktadır.

Son olarak, bu küme halk sağlığı sistemlerini daha uygun maliyetli, adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi, yoksullukla ilgili hastalıkları önlemeyi ve bunlarla mücadele etmeyi ve hastaların katılımını ve kendi kendilerini yönetmelerini desteklemeyi de amaçlamaktadır.

Toplam Bütçe: 8,246 Milyar Avro

İlgili Ortaklıklar:

İlgili alanlar:

  • Yaşam boyu sağlık
  • Sağlığın çevresel ve sosyal belirteçleri
  • Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve nadir hastalıklar
  • İhmal edilen hastalıklar ve düşük gelirli nüfuslarda daha yaygın olan hastalıklar da dahil enfeksiyon hastalıkları
  • Kişiselleştirilmiş tıp da dahil, sağlık ve bakım için yöntem, cihaz ve dijital teknolojiler
  • Sağlık bakım sistemleri

Başvuru Süreci:

Başvuru süreçlerine ilişkin tüm bilgilere Funding and Tenders portal’ı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çalışma Programı (2023-2024):

Çalışma programına buradan ulaşabilirsiniz.