HABERLER

Toplum için Sivil Güvenlik Kümesi, AB Ufuk Avrupa Programı, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet Çözümler bileşeni altında bulunmaktadır.

Kümenin temel hedefi, siber güvenlik ve afet riskini azaltma ve direnç dahil olmak üzere güvenlikle ilgili AB politika öncelikleri desteklemektir. Ayrıca, krizlerin önlenmesi, hafifletilmesi, krizlere hazırlıklı olunması ve kapasite geliştirme (sağlık krizleri dahil) ve bu tür krizlerin sektörler arası yönlerini iyileştirmede amaçlar arasında yer alacak olup bu amaçlara odaklanılırken COVID-19 krizinden öğrenilen dersler baz alınacaktır.

Ufuk Avrupa Programı Toplum için Sivil Güvenlik Kümesi’nde desteklenecek hedefler şunlardır:

  • Suç ve Terör ile Mücadele
  • Sınır Yönetimi
  • Altyapıların korunması
  • Siber güvenliğin artırılması
  • Afete-dayanıklı Toplumlar
  • Güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetlerine destek verilmesi

Kümenin toplam bütçesi 1,6 Milyar Avro olup 2024 yılının Haziran ayında 193,6 Milyon Avro bütçeli çağrılar açılacaktır.