HABERLER

Programın temel amacı,

  • Çerçeve Programlarına düşük katılım gösteren, diğer ülkelere göre düşük araştırma ve yenilik performansı sergileyen ülkelerin (widening ülkeleri) ekonomik büyümesine ve rekabet gücüne ivme kazandırmaktır.
  • Performansı daha düşük ülkelerin performansının artırılması, Ar-Ge ve yenilik sistemlerinin geliştirilmesi, ulusal fonların/diğer AB fonlarının bu yönde aktive edilmesi ve uyum içerisinde kullanılabilmesi alanın ana hedefleri arasında gösterilebilir.
  • Bu kapsamda, daha güçlü olan ve daha yüksek araştırma ve yenilik performansı sergileyen paydaşlar ile widening ülkelerinde bulunan paydaşlar arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmaya yönelik aktif işbirliği ağları oluşturulması istenmektedir.
  • Alan çağrıları kapsamında doğrudan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine destek verilmemektedir.
  • Çağrılarda herhangi bir alan kısıtlaması bulunmamakla birlikte sunulan projelerin bilimsel veya teknolojik bir alanda “mükemmeliyet” vurgusunu güçlü bir şekilde yansıtması teşvik edilmektedir.

WIDERA Alanı Toplam Bütçe: 3 393 000 000 Avro

Bütçe: 2 955 000 000 Avro

2023-2024 Çalışma Programına buradan ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Komisyonu tarafından 2023-2024 Çalışma Programı özelinde gerçekleştirilen sunumların kaydına buradan, sunum yansılarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Widening programı kapsamında yapılacak başvuruların değerlendirme süreçleri ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen sunumların kaydına buradan 3:03:37'den itibaren ulaşabilirsiniz.