BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destek Programı (EBAG) Türkiye’deki ev sahibi kurum ve kuruluşlarda projesini yürütmek üzere ERC’ye başvuruda bulunacak araştırmacılara yöneliktir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Baş araştırmacı adayının projesinin ERC tarafından kabul edilmesi durumunda  projesini Türkiye’deki kurum ve kuruluşların ev sahipliğinde yürüteceğini taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • Desteğe başvuru yapacak olan baş araştırmacı adayının, ilgili ERC çağrısı kapsamında belirlenen ön koşulları (eligibility) ve ERC’nin değerlendirme kriterlerini yerine getiriyor olması gerekmektedir.
 • EBAG Desteği'nde talep edilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir.
 • Baş araştırmacı adayları, aynı yıl koduna sahip bir çağrı kapsamında bir proje için bu program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ

 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı sürekli başvuruya açıktır.
 • Destek sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla genel başvuruların, başvuruya konu ERC çağrısının kapanmasından en az 45 gün önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı genel başvurusu kabul edilen baş araştırmacı adayları alt destekler için yeniden başvurmalıdır.
 • Genel başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerinin, alt destek başvuruları için aşağıdaki süre kriterlerine uymaları gerekmektedir:
  • Proje Yazma-Sunma Eğitimi için eğitim başlangıç tarihinden 10 gün önce,
  • Proje Ön Değerlendirme Desteği için çağrı kapanış tarihinden 10 gün önce,
  • Mülakat Eğitimi Desteği için eğitim başlangıç tarihinden 10 gün önce.

BAŞVURU ŞEKLİ

Destek sürekli başvuruya açıktır ve https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi ve elektronik imzalı olarak başvuru yapılır.

01/01/2021 tarihi itibariyle yapılan başvurular sadece e-imza ile alınmaktadır. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • EBAG Programı Genel Başvuru Formu (başvuru sistemi üzerinden doldurulmaktadır),
 • Başvuruya konu proje önerisinin B1 formu (bkz. Gerekli Dokümanlar),
 • TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler.

Destek duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Desteğe başvuru yapmak için tıklayınız.