BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EBAG Programı genel başvuruları, TÜBİTAK tarafından seçilen alanında yetkin en az iki dış danışman görüşü dikkate alınarak değerlendirilir.

Aşağıda belirtilen istisnai koşullara sahip baş araştırmacı adaylarının EBAG Programı kapsamıda yaptıkları genel başvurular, dış danışman görüşü alınmadan Değrlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir:

 • ERC Programı kapsamında daha önceki yıllarda baş araştırmacı olarak desteklenmiş kişiler,
 • ERC Programı kapsamında daha önceki yıllarda ikinci değerlendirme aşamasına geçmiş kişiler,
 • AB Çerçeve Programları kapsamında Marie Skłodowska - Curie Bireysel Burs Programı veya eşleniği programlardan desteklenmiş kişiler,
 • TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü almış olan kişiler,
 • EMBO Yerleşim Desteği Programı, Genç Araştırmacı Programı ve Uzun Dönemli Burs Programı kapsamında desteklenmiş kişiler,
 • COST Programı kapsamında, COST’un ilgili birimi tarafından onaylanmış ve kontratı imzalanmış olan aksiyonlarda ana teklif sahibi konumunda bulunan kişiler,
 • Türkiye Bilimler Akademisi Uluslararası Akademi Ödülü almış kişiler,
 • TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programından desteklenmiş kişiler.

Yalnızca mülakat eğitimi desteği almak için yapılan başvurularda danışman görüşü alınmaz.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Başvurular ilk olarak ön inceleme sürecinden geçirilir. ERC çağrısı kapsamında belirlenen ön koşulları (eligibility) ve ERC’nin değerlendirme kriterlerini yerine getirmediği tespit edilen başvurular ile EBAG başvurusunda talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olduğunun/yeterli içeriğe sahip olmadığının tespiti durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.
 • Ön incelemenin hemen ardından değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin başvurularını tamamlamak için son tarihe kadar beklememeleri değerlendirme sürecin bir an önce başlayabilmesi için özellikle tavsiye edilir. Başvuru son tarihlerinde yaşanabilecek yoğunluk göz önüne alındığında, son tarihe yakın yapılacak başvuruların değerlendirme süreçlerinin uzun sürebileceği göz önüne alınmalıdır.
 • Baş araştırmacı adayı EBAG Programı Genel Başvurusu sırasında yukarıda sayılan özel koşullara sahipse, başvuru esnasında mutlaka belirtmesi gerekmektedir. Bu koşulu belirtmeyen başvuru sahipleri için genel değerlendirme süreci uygulanır.
 

SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ

Başvuruya ilişkin karar başvuru sahiplerine sistem tarafından gönderilen e-posta yoluyla bildirilmektedir. Bu nedenle, başvuruda belirttiğiniz e-posta adresi sürekli kullandığınız güncel bir adres olmalıdır.