ÖDEME SÜREÇLERİ

 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destek Programı kapsamında ödemeler fatura/mali belgelerin tesliminden sonra gerçekleştirilmektedir.
 • Döviz cinsinden yapılan giderler veya döviz cinsinden hesaplanan ödül tutarları, ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin banka hesabına TÜBİTAK tarafından ödenir.
 • TÜBİTAK eğitim ve ön değerlendirme hizmet alımı ödemeleri için fatura karşılığı destek vermektedir. Kur değişimi nedeniyle oluşan fark veya banka havale masrafı gibi giderler destek kapsamında değildir.
 • Destek tutarı hesaplanırken 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar hakkındaki hükmü gereğince, destek ödeme tutarı üzerinden 0,00948 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

DESTEK TÜRÜÖDEME ÜST LİMİTİ
Proje Yazma-Sunma Eğitimi (Seyahat Dahil) 6.000 Avro
Proje Ön Değerlendirme Hizmeti (Seyahat Dahil) 7.500 Avro
ERC Mülakat Eğitimi (Seyahat Dahil)

 2.500 Avro

1. Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği

 • EBAG Programı’na yaptığı başvuru kapsamında proje yazma-sunma eğitim talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı, en fazla iki kere bu destekten faydalanabilir.
 • Aynı başvuru altında, farklı kuruluşlardan hizmet almak kaydıyla, iki kere bu destekten yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin her eğitim talebi için ayrı bir başvuru yapması ve resmi onay alması gerekmektedir. Destek üst limitlerine dair detaylar aşağıdadır:
DESTEK TÜRÜÖDEME ÜST LİMİTİ
Proje yazma-sunma desteği hizmet bedeli (seyahat giderleri dahil)

 3.000 Avro

 • Seyahat desteğinden yararlanan kadın araştırmacının bakmakla yükümlü olduğu etkinlik tarihi itibariyle 2 yaşından küçük bebeklerini de seyahate dahil edebilmeleri için kadın araştırmacıya refakat edecek bir kişi için de seyahat başına verilecek destek üst limit tutarı uygulanır. Ayrıca bu destek üst limiti, desteğin erkek araştırmacıya verilmesi durumunda etkinlik tarihi itibariyle 2 yaşından küçük bebeğin annesi ile birlikte seyahate dahil olması ve erkek araştırmacıya refakat etmesi durumunda refakatçiye yapılacak ödemeler için de kullanılabilir.

2. Proje Ön Değerlendirme Desteği

 • EBAG Programı’na yaptığı genel başvuru kapsamında Ön Değerlendirme Desteği talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı destek limitler dahilinde ve uzman kişi/kuruluş kriterleri çerçevesinde en fazla iki defa bu destekten faydalanabilir.
 • Destekten iki defa faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin ön değerlendirme hizmetini ayrı ayrı bir uzman kişi ve bir uzman kuruluştan alması zorunludur. İki defa uzman kişi veya iki defa uzman kuruluştan destek alınamaz ve bu şekilde başvuru yapılması durumunda sadece birisi dikkate alınır. Destek üst limitlerine dair detaylar aşağıdadır: 

DESTEK TÜRÜ

ÖDEME ÜST LİMİTİ

Uzman kişi proje ön değerlendirme hizmet bedeli

Yurt içi  : 5.000 TL
Yurt dışı: 3.000 Avro

Uzman kuruluş proje ön değerlendirme hizmet bedeli

5.000 Avro

Uzman kişi ve uzman kuruluştan alınan proje ön değerlendirme hizmet bedelleri toplamı (seyahat giderleri dahil)7.500 Avro

 

 • Seyahat desteğinden yararlanan kadın araştırmacının bakmakla yükümlü olduğu etkinlik tarihi itibariyle 2 yaşından küçük bebeklerini de seyahate dahil edebilmeleri için kadın araştırmacıya refakat edecek bir kişi için de seyahat başına verilecek destek üst limit tutarı uygulanır. Ayrıca bu destek üst limiti, desteğin erkek araştırmacıya verilmesi durumunda etkinlik tarihi itibariyle 2 yaşından küçük bebeğin annesi ile birlikte seyahate dahil olması ve erkek araştırmacıya refakat etmesi durumunda refakatçiye yapılacak ödemeler için de kullanılabilir.

3. Mülakat Eğitimi Desteği

 • EBAG Programı’na yaptığı başvuru kapsamında mülakat eğitim talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı, bir kez bu destekten faydalanabilir. Destek üst limitlerine dair detaylar aşağıdadır:

DESTEK TÜRÜ

ÖDEME ÜST LİMİTİ

Mülakat eğitim desteği hizmet bedeli
(seyahat giderleri dahil)

Yurt dışı: 2.500 Avro

 • Seyahat desteğinden yararlanan kadın araştırmacının bakmakla yükümlü olduğu etkinlik tarihi itibariyle 2 yaşından küçük bebeklerini de seyahate dahil edebilmeleri için kadın araştırmacıya refakat edecek bir kişi için de seyahat başına verilecek destek üst limit tutarı uygulanır. Ayrıca bu destek üst limiti, desteğin erkek araştırmacıya verilmesi durumunda etkinlik tarihi itibariyle 2 yaşından küçük bebeğin annesi ile birlikte seyahate dahil olması ve erkek araştırmacıya refakat etmesi durumunda refakatçiye yapılacak ödemeler için de kullanılabilir.

ÖDEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Alt Destek ödemesinin yapılabilmesi için  iletilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

 • Islak imzalı/ e-imzalı ödeme dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız),
 • İletilen hesap kurum hesabı ise; SGK borcu yoktur yazısı,
 • Alınan hizmetin bedelini gösteren sözleşme, fatura veya varsa ilgili belge,
 • Alt destek kapsamında seyahat harcamalarının talep edilmesi durumunda dizi pusulası (Dizi pusulası için tıklayınız) ve harcama belgeleri.
 • Hizmet alımına ıslak imzalı/ e-imzalı ilişkin rapor (rapor taslaklarına gerekli dokümanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz)

Ödemeye konu belgelerin ıslak imza ile imzalanması durumunda TÜBİTAK'a (Tunus caddesi No:80 06100 Kavaklıdere/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.

Belgelerin elektronik imza ile imzalanması durumunda evrak üzerinde mutlaka "belge doğrulama kodu"nun yer alması gerekmektedir. Elektronik imzalı evrakların e-posta ile Program Sorumlusu'na iletilmesi yeterlidir.

ÖDEMELERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Destek ödemesinin gerçekleştirilmesinin ardından, hizmet alımı yapılan kişi/kuruluşa hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ivedilikle TÜBİTAK'a iletilmesi gerekmektedir.
 • Baş araştırmacı adayının yerine katılım sağlayan üçüncü kişilerin eğitim katılım ücreti ve seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanmaz.
 • Seyahat içeren desteklerde, biniş kartlarının iletilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat giderlerinin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi için buradan inceleyebilirsiniz.
 • Yurt içinde farklı bir şehire seyahat edilmesi durumunda konaklanacak her gece için günlük 60 TL; yurtdışına seyahat edilmesi durumunda konaklanacak her gece için günlük 60 € gündelik ödemesi yapılacaktır. Konaklama ücreti olarak, belgelenmesi şartıyla en fazla gündelik limitin 3 katına kadar ödeme yapılır.