BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Çevrimiçi yapılan EBAG başvurusu e-imza ile tamamlanmalıdır.
  • Onaylanan destek başvuruları için destek ödemesinin gerçekleşebilmesi için talep edilen belgeler hizmet alımı/eğitimin gerçekleşmesini takip eden 2 ay içinde TÜBİTAK'a iletilmiş olmalıdır. Aksi takdirde ödeme yapılmamaktadır.
  • Destekten faydalanan baş araştırmacı adayı, projesini uygun kurallar dâhilinde sunmak ve projeyi sunduğuna dair ekran çıktısını ve proje önerisinin ERC’ye sunulduğu hali (B1 ve B2 dokümanlarını)  ilgili ERC Çağrısı kapanış tarihinden itibaren 1 ay içinde e-posta ile TÜBİTAK’a iletmek yükümlülüğündedir.

KISITLAR

  • TÜBİTAK EBAG Programı kapsamında en fazla iki ERC çağrı yılını kapsayacak şekilde başvurular alınacaktır.
  • Baş araştırmacı adayları, aynı yıl koduna sahip en fazla bir çağrı kapsamında en fazla bir proje için bu program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecektir. Baş araştırmacı adayı, EBAG Programı kapsamında aynı anda yalnızca bir başvuru kapsamında desteklenebilir.
  • EBAG Programı’na yaptığı başvuru kapsamında proje yazma-sunma eğitim talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı, en fazla iki kere bu destekten faydalanabilir. Aynı başvuru altında iki kere bu destekten yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin her eğitim talebi için ayrı bir başvuru yapması ve onay alması gerekmektedir.
  • EBAG Programı’na yaptığı başvuru kapsamında mülakat eğitim talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı, en fazla bir kere bu destekten faydalanabilir. Bu çerçevede, eğitim bedeli ve eğitime katılım için verilecek seyahat giderleri desteklenmektedir.
  • EBAG Programı’na yaptığı başvuru kapsamında proje ön değerlendirme desteği talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı, en fazla iki kere bu destekten faydalanabilir. Destekten iki defa faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin ön değerlendirme hizmetini ayrı ayrı bir uzman kişi ve bir uzman kuruluştan alması zorunludur. İki defa uzman kişi veya iki defa uzman kuruluştan destek alınamaz ve bu şekilde başvuru yapılması durumunda sadece birisi dikkate alınır.