Missions
  05 Ekim 2021

Avrupa Komisyonu 29 Eylül 2021 tarihinde, insan yaşamını iyileştirme ve iş birliğine yeni ve inovatif bir yaklaşım olarak beş temel AB misyonunun açılış duyurusunu gerçekleştirdi. AB misyonlarısağlık, iklim ve çevre alanlarındaki küresel sorunlarla mücadeleyi ve bu alanlarda iddialı ve ilham verici hedeflere ulaşmayı amaçlıyor. Araştırmacıların, yenilikçilerin, politika üreticilerin, işletmelerin ve vatandaşların katılımını sağlayan, araştırma ve yenilik projelerini ve politika önlemlerini içeren misyonlar 2030 yılına kadar en büyük beş küresel soruna çözümler getirmeyi hedeflemektedir:

  1. İklim Değişikliğine Uyum: 2030 yılına kadar en az 150 Avrupa bölgesi ve topluluğunun iklime dirençli hale gelmesini desteklemek;
  2. Kanser: Daha uzun ve daha iyi yaşamak için önlem, tedavi ve çözümler yoluyla 2030 yılına kadar 3 milyondan fazla insanın yaşamını iyileştirmek için Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı ile birlikte çalışmak;
  3. 2030 yılına kadar Okyanuslarımızı ve Sularımızı restore etmek;
  4. 2030 yılına kadar 100 İklime Duyarlı ve Akıllı Şehir;
  5. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Katkı. Sağlıklı topraklara geçişe öncülük edecek 100 "Living Labs(*) ve Lighthouse" (**)

Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük küresel sorunları çözmeye yönelik taahhütler olarak misyonlar; büyük toplumsal etkiye sahip somut hedeflere ulaşmak için bir dizi eylem olarak vatandaşların da katılımını içeren yeni, inovatif ve işbirlikçi bir yaklaşım sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için Komisyon’un internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747

(*) Yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin, gerçek kullanım alanlarında, gerçek kullanıcılar tarafından geliştirilip, test edildiği yaşam laboratuvarları.

(**) Avrupa için kritik ve spesifik hammadde zorluklarını ele alan büyük ölçekli ve uzun vadeli inovasyon girişimleridir. Sürdürülebilir bir gelecek için tüm hammadde değer zinciri boyunca akıllı çözümler yaratan inovasyon projelerine rehberlik ederler.

Benzer Haberler