Hop_On
  29 Haziran 2022

27 Haziran 2022 tarihinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı Alanında Genel Bilgilendirme Eğitimi (Web Semineri) çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 130 araştırmacı katılım sağlamıştır. 

Etkinlik, Ufuk Avrupa Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı altında yer alan Hop On Çağrısı (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01) hakkında bilgi edinmek isteyen araştırmacıları ve katılımcıları hedefleyen genel bir bilgilendirme etkinliği olduğu gibi, çerçeve programlarıyla yeni tanışan veya programda az deneyime sahip potansiyel katılımcılar ile beraber Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen deneyimli katılımcıları da hedeflemiştir.  İlgili web semineri, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Araştırma ve Geliştirme alanlarında gelişmekte olan Widening ülkelerinden gelen potansiyel katılımcıların Ufuk Avrupa’nın 2. Bileşeni ve EIC Pathfinder çağrılarında fonlanmış ve devam eden bir projeye nasıl entegre edildiğine odaklanmıştır. 

Etkinliğin ilk oturumunda Widening ve Hop On Çağrısına yönelik genel bilgilendirme yapılmıştır. İkinci oturumda ise ilgili çağrıya yönelik nasıl proje teklifi yazılacağı konusuna odaklanılmıştır. Son oturumunda ise konsorsiyumların nasıl oluşturulacağı ve halihazırda var olan konsorsiyumlara başarılı bir şekilde katılmanın yolları gibi tematik konular ele alınmıştır.

Etkinlikte geçekleştirilen sunumlara buradan ulaşabilirsiniz:

Etkinliğin video kaydına buradan ulaşabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=EiO5XEUG8j8

Benzer Haberler