Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Arka Plan

İklim değişikliği, insan, çevre ve ekonomi üzerinde potansiyel olarak yıkıcı etkileri olan insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Bu sebeple, karbon ayakizimizi azaltmak kritik önem taşımaktadır. Tüm çabalara rağmen, küresel ısınma başlamış olup belirli seviyede gerçekleşecektir. Zararlı etkileri ise şimdiden hissedilmeye başlamıştır. 

Kurul, iklimdeki bozulmaya hazırlıklı olma ihtiyacının daha iyi, daha adil ve daha sağlıklı yaşam için fırsata dönüştürmesini önermektedir.  

Hali hazırda iklimsel riskleri azaltmaya yardımcı olabilecek yerel uygulamalar, çözümler ve araçlar mevcut durumdadır, ancak birçoğu ya dağınık bir şekilde uygulanmamış ya da gerçek koşullarda test edilmemiştir. Dolayısıyla, bu misyon yenilikçi çözümleri sınırlar arasında birleştirecek ve büyük ölçekte uygulanmasına fırsat sağlayacaktır.  

Misyon, Avrupa’yı daha öngörülemeyen ve sıcak bir dünya ile başa çıkabilecek hale getirmek için hazırlıkları hızlandırmaktadır. İklime dayanıklı, esnek, iklim kaynaklı zorlukları atlatabilen ve ilerleyebilen bir Avrupa. 

Aksiyon Alanları

Misyonun hazırlık aşamasında yatırım stratejileri, performans göstergeleri ve detaylı aksiyonlar geliştirilecektir. Ayrıca, her misyon; araştırma projeleri, politika tedbirleri ve hatta yasama inisiyatifi gibi bir eylemler portföyü olarak faaliyet gösterecektir.

Kapsam ve Hedefler

İklim değişikliğine uyum, beklenen ve hali hazırda mevcut olan iklim ve etkilerine uyum sürecidir. Misyon, kamu düzeni ve bilim ile vatandaşların bağını kurarak bu süreci destekleyecektir. Bu alandaki bir misyon, AB’nin araştırma ve yeniliğe verdiği desteğin etkisini en üst düzeye çıkarmaya, toplum ve vatandaşlarla olan bağlantısını göstermeye vesile olacaktır.

Misyonun odak noktası yaşamları ve varlıkları korumak için iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıklı olmak ve çözümler üretmektir. Toplumsal dönüşüme önderlik eden alışılagelmiş paydaşların ötesindeki yeni toplulukları ele alarak, davranış değişikliklerini ve sosyal yönleri içerecektir.

2030 yılına kadar hedef: Avrupa’yı iklim değişikliğinin üstesinden gelmeye hazırlamak, güvenli gezegen sınırları içinde sağlıklı ve bayındır bir geleceğe geçişi hızlandırmak, toplumdaki dönüşümü tetikleyecek direnç için çözümleri çoğaltmaktır.

Hazırlanarak, tasarlayarak ve uygulayarak bu hedefe ulaşılacaktır;

Hazırlık: 2030 itibariyle, tüm Avrupalılar kendi bölgelerindeki mevcut ve gelecekteki iklim risklerine ilişkin net bilgiye erişim sağlayabilmelidir. Yerel yönetimler, bu tür riskleri yönetme ve başa çıkmak için planlama yapma konusunda desteklenecektir.

Tasarım: 2030’a kadar, 200 topluluk ve bölge yalnızca iklim riskleri azaltmak için değil aynı zamanda sağlıklı ve bayındır yaşam için dönüşümü sağlamak adına planlama yapmalıdır.

Uygulama: 2030’a kadar 100 pilot yenilikçi çözüm devreye sokulmalı ve bu sayede bölgelerin ve toplulukların iklim direnci arttırılmalıdır.

Bu misyon, yenilikçi çözümleri sınırlar arasında birleştirecek ve büyük ölçekte uygulanmasına fırsat sağlayacaktır. Örneğin;

  • Nehirlerin ve sulak alanların taşkınlara karşı kapasitelerinin arttırılması
  • Daha sağlam binalar, daha dayanıklı ürünler, daha bilinçli sulama
  • Yangına dayanıklı ormanların eski haline getirilmesi, 
  • Refahımızı ve yaşamımızı koruyucu yerel enerji sistemleri ya da erken uyarı sistemleri vb.

Çağrı Bilgileri

Misyon 2023 çağrıları 20 Eylül 2023 tarihinde başvuruya kapanmıştır. 2024 Çağrılarının 2024'ün ilk çeyreğinde açılması beklenmektedir.

 

 

Bütçe

Her AB misyonun zorluk derecesine göre belirli bir zaman dilimi ve bütçesi olacaktır.