Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Arka Plan

Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık kentsel alanlarda yaşamaktadır ve bu oranın 2050 yılına kadar % 80'e ulaşması beklenmektedir. Şehirler ve metropol alanlar, ekonomik faaliyet, bilgi üretimi, yenilik ve yeni teknolojilerin merkezleri olduğundan bu alanlarda yaşayan/çalışan vatandaşların yaşam kalitesi için büyük önem taşımaktadırlar. Kentsel alanlar bu bağlamda küresel zorlukların yaşandığı ve çözümlerin insanların yaşam kalitesini etkileyeceği alanlar olarak da düşünülebilir. Bu misyonun, Paris Anlaşması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (özellikle SDG11), AB Kentsel Gündemi gibi uluslararası politika çerçeveleri tarafından belirlenen hedeflere ulaşmaya yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Kapsam ve Hedefler

Misyon, 2030 yılına kadar 100 Avrupa şehrinin Ar-Ge ve İnovasyon fonları ile iklim tarafsızlıklarının sağlanmalarına yönelik destek olmayı hedeflenmektedir. Uygulamaların yapılacağı bu şehirlerin tüm şehirler için deney ve inovasyon merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Misyonun hedefleri aşağıdaki maddeleri içermektedir:

  • Misyonun ortak amacına hizmet sağlayacak “İklim Şehir Sözleşmesi” dokümanlarının oluşturulması
  • Kişilerin akıllı şehir uygulamalarında daha entegre olmalarının sağlanması
  • Şehirlerin misyon hedeflerine ulaşmasına yönelik gerekli finansal araçların sağlanması (örneğin; Ufuk Avrupa, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları vb.)
  • Bireylerin sağlık ve refahını geliştirmeye yönelik adil iklim dönüşümün hızlandırılması
  • Hava kalitesinin iyileştirilmesi, iş alanlarının yaratılması, sağlıklı yaşam şekilleri ve yeni sürdürülebilir mobilite konseptlerinin pozitif etkilerinin tetiklenmesi gibi ortak fayda sağlayacak gelişmelere yol açılması
  • Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine katkı sağlamaya yönelik ulusal, bölgesel ve yerel politika boşluklarının belirlenmesi