Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Arka Plan

Sağlıklı okyanuslar, denizler, kıyı ve iç sular toplumlarımız ve gezegenimizin geleceği için hayati öneme sahiptir.  Soluduğumuz havanın yarısını gezegenimizin akciğerleri olan bu su kaynakları tarafından üretilmektedir. Endüstri Devriminin başlangıcından bu yana antropojenik karbon salınımının 26%’sı gezegenimizin en büyük karbon yutağı olan sular tarafından absorbe edilmiştir. Yeryüzündeki tüm yaşamın kaynağı ve yaşam-destek ünitesi olan bu su kaynakları, yenilenebilir enerji, tatlı su, turizm, ticaret ve ulaşım gibi faydalar sağlamaktadır. Buna rağmen, hızla sağlığını kaybeden ve temel hizmetlerini sunma yetisi tehdit altında olan okyanuslara ve sulara, giderek artan bir biçimde ayak izimizi bırakmaktayız.

"Okyanuslar ve Suların Restorasyonu" misyonunun amacı, 2030 yılına kadar okyanuslarımızın, denizlerimizin ve sularımızın sağlığını sistemik bir yaklaşımla eski haline getirmek, korumak ve muhafaza etmektir. Misyon, Sudaki Yaşam (SDG-14), Temiz Su ve Yaşam (SDG-6) ve İklim Eylemi (SDG-13) başta olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan birçoğunu destekleyecektir. Bu kapsamda, deniz ve tatlı su ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin korunması, kirliliğin önlenmesi ve sürdürülebilir mavi ekonominin karbon nötr ve döngüsel hale getirilmesi gibi spesifik hedefler de yer almaktadır.

Aksiyon Alanları

Misyon kapsamında, Okyanusun Dijital İkizi (DTO) yapısı aracılığıyla okyanuslar, denizler ve tatlı sularla ilgili verilere ve bilgilere erişimin genişletilmesine yönelik eylemler yer almaktadır. Bu yapı, yenilikçi, kullanıcı odaklı ve interaktif araçlar sunarak okyanus bilgisinin vatandaşlar, girişimciler, bilim adamları ve politika yapıcılar için hazır hale getirilmesini hedeflemektedir.

Kapsam ve Hedefler

"Okyanuslar ve Suların Restorasyonu" misyonunun iki aşamada uygulanması amaçlanmıştır. 2022-2025 yıllarını kapsaması planlanan "geliştirme ve pilot uygulama" aşamasında araştırma ve yenilik ile hedeflerin uygulanması için gereken temeller atılacak ve bu şekilde vatandaşların katılımının artırılmasını sağlanacaktır. 2026-2030 yıllarında gerçekleşecek "dağıtım ve ölçeklendirme" aşamasında, çözümler daha fazla dağıtılacak, çoğaltılacak ve ölçeklendirilecektir.

Bu misyon vatandaşlar arasında sağlıklı okyanusların, denizlerin, kıyı ve iç suların önemi konusunda farkındalık yaratılması ve bir dizi soruna çözüm geliştirilmesi kapsamında güçlü bir araçtır.  Misyon ile plastik atıkların, kimyasalların ve diğer kirleticilerin nehirlere ve denizlere ulaşması engellenerek okyanuslarımızda ve sularımızda kirliliğin sona erdirilmesi hedeflenmektedir.

Misyon, yenilenebilir ve karbon-nötr teknolojileri teşvik ederek, mevcut sektörlerden kaynaklanan emisyonları azaltarak, beşeri faaliyetler sonucu oluşan çevresel ayak izini azaltan yenilikçi çözümler geliştirerek mavi ekonominin daha sürdürülebilir ve iklim dostu hale getirilmesine yardımcı olacaktır.

2030 itibariyle hedef, tatlı ve tuzlu suların temizlenmesi, zarar görmüş ekosistem ve habitatların yeniden canlandırılması, temel fayda ve hizmetlerinden yararlanılması maksadıyla mavi ekonominin karbondan arındırılmasıdır.

Çağrı Bilgileri

"Okyanuslar ve Suların Restorasyonu" misyonu 2023 yılı çağrı duyurularına buradan ulaşabilirsiniz. Bu kapsamdaki çağrılar 20 Eylül 2023 tarihine kadar başvuruya açıktır. Çağrı detaylarının yer aldığı 2023-2024 Misyonlar Çalışma Programı’na erişmek için lütfen tıklayınız.

Bütçe

"Okyanuslar ve Suların Restorasyonu" misyonu 2023 yılı çağrıları için toplamda 87.70 Milyon Avro bütçe ayrılmıştır.