TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bilim, teknoloji ve yenilik çevrelerinin uluslararası işbirliği programlarına katılımlarını özendirmek ve bu yolla, ülkemizin uluslararası işbirliği programlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla “Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları” yürütülmektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamındaki araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak amacıyla yürütülen destek ve ödül programlarına ait güncel verilere link üzerinden erişilebilmektedir.