Dijital teknolojiler hayatlarımız üzerinde gittikçe artan dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Avrupa Komisyonu AB Çerçeve Programları aracılığıyla dijital yenilikleri desteklemek için büyük yatırımlar gerçekleştirmektedir. Bu yatırımların sonuçlarının topluma olan etkisini tespit etmek ve olası yenilikleri ortaya çıkarmak zahmetlidir. 2014 yılında Avrupa Komisyonu tarafından pilot uygulamasına başlanan “Yenilik Radarı” söz konusu zorlukların tespitine yönelik bir insiyatif olarak oluşturulmuştur.

Yenilik Radarı, Avrupa Birliği tarafından fonlanmış araştırma ve yenilik projelerinden potansiyeli yüksek yeniliklerin tespitine yönelik bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Avrupa Komisyonu platformla beraber her vatandaşın, kamu çalışanlarının, profesyonellerin ve iş insanlarının AB yenilik desteklerinin çıktılarına ulaşmasını sağlamayı ve AB desteklerinden yararlanıp ileride büyük ölçekli firmaların sahibi olacak potansiyele sahip yenilikçileri keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Yenilik Radarı platformu, söz konusu AB destekli yüksek kaliteli projelerden çıkan yeniliklerin görünür ve erişilebilir olması için kurulmuştur. Bilgilerin erişilebilir olması ile beraber AB destekli yeniliklerin pazara erişiminde kuluçka merkezleri, girişimciler, fonlama ajansları ve yatırımcılar arasında dinamik bir ekosistemin geliştirilmesi ilgili platformla hedeflenmektedir.

AB  (AB 7. Çerçeve ile Ufuk 2020 Programları, Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Programı (CIP)) tarafından fonlanan devam eden projelerin bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmesiyle toplanan veri ve bilgiler doğrultusunda ilgili platform kurulmuştur. (Yenilik Radarı metodolojisi için bilgiye buradan ulaşabilmektedir.). AB ve Ortak Araştırma Konseyi (Joint Research Centre)  tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarıyla ” Yenilik Radarı” metodolojisinin tespitine yönelik başlayan çalışmalar iki gösterge çerçevesinde verilerin toplanmasını sağlamaktadır. “Yenilik Potansiyeli Göstergesi” birinci gösterge olup, AB Çerçeve Programları projelerinin ticarileşme yoluyla yeniliklerinin gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır. İkinci gösterge olan “Yenilik Kapasitesi” göstergesi ise ilgili yenilikler kapsamında yenilikçi birey/kurumların kapasitesini tespit etmeyi amaçlamaktadır.

“Yenilik Radarı” platformunda yenilikler olgunluk seviyelerine göre dört ana başlık altında toplanmaktadır. Söz konusu olgunluk seviyeleri;

 • Pazar için Hazır: Yenilikler pazar için hazır olarak değerlendirilmektedir.
 • Teknolojiye Hazır: Yenilikler teknoloji gelişimi sürecinde ilerleyen projelerdir.
 • Piyasalaştırılmaya Hazır: Somut piyasa odaklı fikirlerin bir araya getirildiği yeniliklerdir.
 • Keşif: Teknolojik hazırlığın ilk aşamasındaki yeniliklerdir.

2020 itibarıyla “Yenilik Radarı” platformunda yer alan AB destekli yeniliklere ilişkin istatistikler* aşağıda tabloda özetlenmektedir.

Olgunluk Seviyeleri TürkiyeAB Desteklerinden Yararlanan Tüm Ülkeler
Pazar için Hazır71102
Piyasalaştırılmaya Hazır5895
Teknolojiye Hazır91107
Keşif153264
Toplam366268

*İstatistikler “Yenilik Radarı” platformundan (https://www.innoradar.eu/resultbymaturity/1) alınmıştır, 25 Ağustos 2020

Son yıllarda “Yenilik Radarı” platformunda yer alan AB destekli yeniliklerden bazıları her yıl ödüllendirilmektedir. Söz konusu ödül programı bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yenilik Radarı Platformu hakkında sık sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

Yenilik Radarında yer alan ve ülkemizden koordinatör ve ortaklar tarafından sunulan AB Çerçeve Programı Projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda olgunluk seviyesine göre sıralanmıştır.

Yenilik Radarı kapsamında Ülkemizden Koordinatör ve Ortakların yer aldığı Projeler

Projedeki Yenilikçi Öğe*

Yenilikçi Aktör*

Proje Özeti

Connecting families with optimal homecare providers through a real-time machine learning platform

 • Olgunluk Seviyesi: Pazar için Hazır
 • Pazar Potansiyeli: Önemli
 • Proje: TalentMondo
 • Yenilik Başlığı: Other

tr.png

FRATELLI DANISMANLIK AS

Ufuk 2020 Programı KOBİ Aracı Faz 1 kapsamında 2019 yılında desteklenmeye hak kazanan ve Fratelli Danışmanlık AŞ tarafından koordine edilen TalentMondo projesinin Avrupa Komisyonu’ndan almaya hak kazandığı toplam bütçe 71,429 Avro olup, Fratelli Firması’nın projeden aldığı fon miktarı  50.000 Avro’dur. Proje kapsamında evde çocuk ve yaşlı bakım hizmeti almak isteyen faydalanıcılar ile hizmet sağlayıcıları arasında en iyi eşlemeyi sağlama noktasında prototipi bitmiş çözümün ticari ve teknik fizibilitesini tamamlamak hedeflenmiştir. Önerilen proje ile firma eşleştirme algoritmasını optimize etme; geliştirilen çözümü Avrupa pazarında test etme ve iş planlarını ölçeklendirme imkanı bulunmuştur

Connecting families with optimal homecare providers through a real-time machine learning platform

 • Olgunluk Seviyesi: Pazar için Hazır
 • Pazar Potansiyeli: Önemli
 • Proje: TalentMondo
 • Yenilik Başlığı: Other

Tailor made training for homeware providers

 • Olgunluk Seviyesi: Pazar için Hazır
 • Pazar Potansiyeli: Önemli
 • Proje: TalentMondo
 • Yenilik Başlığı: Other

Semantic driven behaviour simulation module for energy efficiency improvement

 • Olgunluk Seviyesi: Pazar için Hazır
 • Pazar Potansiyeli: Yüksek
 • Proje: HIT2GAP
 • Yenilik Başlığı: Smart & Sustainable Society
EGE UNIVERSITESİUfuk 2020 Programı ‘Malzeme ve İmalat Teknolojileri’ alanındaki ‘Enerji Verimli Binalar’ çağrısı kapsamında 2015 yılında desteklenmeye hak kazanan HIT2GAP projesinde, Türkiye’den Ege Üniversitesi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 7.9 milyon Avro olup, Avrupa Komisyonu’ndan almaya hak kazandığı toplam bütçe 6.675 milyon Avro’dur. Ege Üniversitesi’nin projeden aldığı fon miktarı 342 662,50 Avro’dur. Proje kapsamında, gelişmiş veri işleme tekniklerine dayalı yeni nesil bina izleme ve kontrol araçları geliştirmeyi hedeflemektedir. HIT2GAP projesi, veriler üzerinde güçlü bir araştırma katmanından yola çıkarak, performans optimizasyonu için yeni bir yazılım platformuna yerleştirilecek olan mevcut ölçüm ve kontrol araçlarını geliştirmeye planlamaktadır. 

VLair: Development of visible-light active photocatalytic material for indoor air filtering and purification

 • Olgunluk Seviyesi: Pazar için Hazır
 • Proje: nanoPhotoMat
 • Yenilik Başlığı: Excellent Science
ARCELIK A.S.Ufuk Programı MSCA Individual Fellowships Programı kapsamında Arçelik tarafından koordine edilen nanoPhotoMat projesi, 2016 yılında 145.845 Avro destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında, iç mekanların hava ve koku temizliğinin sağlanması için nano-fotokatalitik maddelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmalar sonucu uygulanabilir bir yapıya ulaşıldıktan sonra, hava temizleyicinin bir prototipinin geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Audio/visual pattern recognition system that identifies deviation between emotions from people with or without Autism Spectrum Disorder

 • Olgunluk Seviyesi: Pazar için Hazır
 • Proje: ASC-Inclusion
 • Yenilik Başlığı: Education, Content & Creativity
KOC UNIVERSITY7. Çerçeve Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2011 yılında desteklenmeye hak kazanan ASC-Inclusion projesinde, Türkiye’den Koç Üniversitesi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 3.266 milyon Avro ’dur. Koç Üniversitesi’nin projeden aldığı fon miktarı 206.906 Avro‘dur. Proje kapsamında, Otizm Spektrum Koşulları (ASC) görülen bireylerin bilgisayar tabanlı eğitim kullanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Open source software platform (cloud & On-Premise) that enables public administrations to open up legacy data without interfering with existing applications

 • Olgunluk Seviyesi: Pazar için Hazır
 • Proje: Open-DAI
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing

Sampas Bilisim Ve Iletisim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S.

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)

REGIONE PIEMONTE

7. Çerçeve Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2012 yılında desteklenmeye hak kazanan Open-DAI projesinde, Türkiye’den Sampaş Bilişim ve Ordu Belediyesi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 3 291 969 Avro ’dur. Proje kapsamında, veritabanlarında depolanan büyük miktardaki verinin geniş potansiyel kullanıcı kitlesine açılması; monolitik ve kapalı mimari modellerin üstesinden gelmek vebilgi sistemleri için açık mimari modele doğru evrim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

MAESDOSO: A hybrid transparent conductive electrode with low-E coating using Tin-doped Indium Oxide (ITO) with embedded hierarchical silver island structures for electrochromic devices

 • Olgunluk Seviyesi: Piyasalaştırmaya Hazır
 • Proje: MAESDOSO
 • Yenilik Başlığı: Excellent Science
ARCELIK A.S.Ufuk Programı MSCA Individual Fellowships Programı kapsamında Arçelik tarafından koordine edilen MAESDOSO Projesi, 2016 yılında 145.845 Avro destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında, inovatif değiştirilebilir ışık geçirgenlik teknolojisi ile enerji tasarrufunu ve konforu azami düzeye çıkarmak hedeflenmektedir. Akıllı cam teknolojisinin fırın teknolojisine uygulanmasının, Avrupa Birliği Horizon 2020 hedefleriyle örtüşecek biçimde, enerji tasarrufu uygulamaları için alternatif kaynakların geliştirilmesine ve AB'nin 2020'ye kadar % 20 enerji tasarrufu elde etmesine katkıda bulunması beklenmektedir.

Integration of SDK with FAAS

 • Olgunluk Seviyesi: Piyasalaştırmaya Hazır
 • Proje: 5G-MEDIA
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing

NETAS TELEKOMUNIKASYON ANONIM SIRKETI

ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA

SINGULARLOGIC ANONYMI ETAIREIA PLIROFORIAKON SYSTIMATON KAI EFARMOGONPLIROFORIKIS

Ufuk 2020 Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2017 yılında desteklenmeye hak kazanan 5G-MEDIA projesinde, Türkiye’den NETAŞ Telekomünikasyon Anonim Şirketi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 7.742 milyon Avro ’dur. NETAŞ’ ın projeden aldığı fon miktarı 295.783 Avro ‘dur.  Proje kapsamında, 5G-MEDIA projesi medya uygulamaları için 5G ağlarında servis geliştirme ve yerleştirilmesinin karmaşıklığını giderecek, geliştiricilerin medya uygulama katmanına odaklanmalarını sağlayacak geliştirme operasyonları (DevOps) ortamı ve Ağ Servis Geliştirme Kiti (Network Service Development Kit) tasarlanması amaçlanmaktadır. Proje ile medya uygulamalarının yerleştirilmesi ve ölçeklenmesini düzenleyecek, temel ağ ile otomatik olarak haberleşen bir servis sanallaştırma platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca projede yazılım tanımlı ağlar (Software Defined Networks - SDN) ve ağ işlevleri sanallaştırılması (Network Functions Virtualisation) kavramlarını medya uygulamalarına uygulayarak, bu uygulamaların 5G ağlarına ve bulut altyapılarına sanallaştırılmış ağ işlevleri olarak gömülmesini hedeflemektedir.

Algorithm for car pooling

 • Olgunluk Seviyesi: Piyasalaştırmaya Hazır
 • Proje: TAG
 • Yenilik Başlığı: Smart & Sustainable Society
LOJIKA BILGI TEKNOLOJILERI VE SERVISLERI TICARET ASUfuk 2020 Programı KOBİ Aracı kapsamında 2015 yılında desteklenmeye hak kazanan ve Lojika Bilgi Teknolojileri ve Servisleri Ticaret A.Ş. tarafından koordine edilen TAG projesinin Avrupa Komisyonu’ndan almaya hak kazandığı toplam bütçe 2.493 milyon Avro olup, Lojika Firması’nın projeden aldığı fon miktarı  1.745 Milyon Avro’dur. Proje kapsamında kitle kaynak kullanımıyla araç paylaşımının yaygınlaşması, bu sayede trafik sıkışıklığın giderilerek daha çevreci ve enerji verimli kentsel ulaşım sistemlerinin elde edilmesi hedeflenmektedir. Proje akıllı telefonlar teknolojisi ve özel algoritmalar yardımıyla akıllı şehirlerde araç paylaşımı konseptinde önemli yenilikler getirmektedir.

Technologies for offloadings

 • Olgunluk Seviyesi: Piyasalaştırmaya Hazır
 • Proje: MOTO
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing

AVEA ILETISIM HIZMETLERI AS

FON Wireless Ltd

7. Çerçeve Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2012 yılında desteklenmeye hak kazanan MOTO projesinde, Türkiye’den AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 4.390 milyon Avro ’dur. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin projeden aldığı fon miktarı 239.700 Avro ‘dur. Proje kapsamında, doğrudan terminalden terminale iletişimden yararlanan ek bir yıkıcı yük boşaltma protokolleri katmanının araştırılması amaçlanmaktadır.

Developing a Digital Social Platform to boost interactions between makers and manufacturers

 • Olgunluk Seviyesi: Piyasalaştırmaya Hazır
 • Proje: OpenMaker
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing

 

BOGAZICI UNIVERSITESI

 

UNIVERSITAT ZURICH

 

CONSORZIO TOP-IX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT

Ufuk 2020 Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2016 yılında desteklenmeye hak kazanan OpenMaker projesinde, Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 3.289 milyon Avro ’dur. Boğaziçi Üniversitesi’nin projeden aldığı fon miktarı 342.250 Avro ‘dur. Proje kapsamında üretimde inovasyon için yeni yöntemler ve araçlar geliştirilmesinde yardımcı olma hedefiyle imalatçıları bir araya getiren bir dijital platform kurulması amaçlanmaktadır.

Application site integration toolkit

 • Olgunluk Seviyesi: Teknolojiye Hazır
 • Proje: C3-Cloud
 • Yenilik Başlığı: Health & Care

SRDC YAZILIM ARASTIRMA VE GELISTIRME VE DANISMANLIK TICARET ANONIM SIRKETI

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE

MEDIXINE OY

Ufuk 2020 Programı ‘Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanında 2016 yılında desteklenmeye hak kazanan C3-Cloud projesinde, Türkiye’den SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 4.995 milyon Avro’dur. SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’nin projeden aldığı fon miktarı 611.250 Avro’dur. Proje kapsamında, kişisel bakım hizmetleri verenlere özel yenilikçi açık platformlar düzenlenmesini amaçlanmaktadır. Söz konusu platform, çoklu morbidite ve ilaç kullanımı ihtiyaçlarını karşılamak üzere katılımcı bir bakım ve tedavi bulut mimarisidir.

C3 Cloud Architecture

 • Olgunluk Seviyesi: Teknolojiye Hazır
 • Proje: C3-Cloud
 • Yenilik Başlığı: Health & Care
  

Clinical Guidelines: Interpretation, Specification, Implementation, and Execution

 • Olgunluk Seviyesi: Teknolojiye Hazır
 • Proje: C3-Cloud
 • Yenilik Başlığı: Health & Care
  

A HL7 FHIR compliant secure health data repository

 • Olgunluk Seviyesi: Teknolojiye Hazır
 • Pazar Potansiyeli: Önemli
 • Proje: POWER2DM
 • Yenilik Başlığı: Health & Care
SRDC YAZILIM ARASTIRMA VE GELISTIRME VE DANISMANLIK TICARET ANONIM SIRKETIUfuk 2020 Programı ‘Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanında 2016 yılında desteklenmeye hak kazanan Power-2DM projesinde, Türkiye’den SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 4.982 milyon Avro’dur. SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’nin projeden aldığı fon miktarı 640.400 Avro’dur. Proje kapsamında, Diyabet Tip 1 ve Diyabet Tip 2 hastaları için mobil ve web uygulamaları üzerinden kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş öz-yönetim sistemi geliştirmek ve geliştirilen sistemin klinik doğrulamasının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sistemin içeriğinde diyabet koçluğu yapacak mobil ve web uygulamaları, kişisel veri toplama ve işleme sistemi, karar destek sistemleri olması hedeflenmektedir.

JITAI Planning and Delivery Service by continuous Behavioral Health Change Monitoring

 • Olgunluk Seviyesi: Teknolojiye Hazır
 • Pazar Potansiyeli: Önemli
 • Proje: POWER2DM
 • Yenilik Başlığı: Health & Care
  

 

Improved resource allocation for WiFi

 • Olgunluk Seviyesi: Teknolojiye Hazır
 • Pazar Potansiyeli: Moderate
 • Proje: Wi-5
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing

AIRTIES KABLOSUZ ILETISIM SANAYI VEDIS TICARET ANONIM SIRKETI

LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO

Ufuk 2020 Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2015 yılında desteklenmeye hak kazanan Wi-5 projesinde, Türkiye’den Airties Kablosuz İletişim Sanayi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 2.106 milyon Avro ’dur. Airties Kablosuz İletişim Sanayi’nin projeden aldığı fon miktarı 314.998 Avro ‘dur. Proje kapsamında, gelişmekte olan internet hizmetleri için optimize edilmiş bağlantı sağlayabilen, akıllı çözümlemelere dayalı bir mimari geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Smart AP (Access Point) Functionalities including Dynamic channel allocation, power adaptation and load balancing

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: Wi-5
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing
  

Wi-5 cooperative functionalities to optimise channel reuse in an intra or inter-operator environment

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: Wi-5
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing
  

Technologies for Smart APs

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Pazar Potansiyeli: Moderate
 • Proje: Wi-5
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing
  

Wi-5 Interoperator Cooperation technologies

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: Wi-5
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing
  

Wi-Fi systems efficiency improvement tools

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: Wi-5
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing
  

Online monitoring of solvent concentration during supercritical drying

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: NanoHybrids
 • Yenilik Başlığı: Industrial Technologies
KOC UNIVERSITYUfuk 2020 Programı ‘Malzeme ve İmalat Teknolojileri’ alanındaki ‘Nanoteknolojiler, İleri Malzemeler ve Üretim’ çağrısı kapsamında 2015 yılında desteklenmeye hak kazanan NanoHybrids projesinde, Türkiye’den Koç Üniversitesi ve Arçelik ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 4.355 milyon Avro olup, Avrupa Komisyonu’ndan almaya hak kazandığı toplam bütçe 3.678 milyon Avro’dur. Koç Üniversitesi’nin projeden aldığı fon miktarı 314 150 Avro, Arçelik’in projeden aldığı fon miktarı 188 125 Avro’dur.  Proje kapsamında, gaz ve nem adsorpsiyonu, kişisel bakım ve gıda alanlarındaki uygulamalar için çok fonksiyonlu, yeni nesil nano-gözenekli organik ve hibrit aerojellerin pilot ölçekli üretim sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, proses süresini azaltmak ve genel işlem maliyetlerini düşürmek için küresel parçacıklar biçiminde hızlı üretim yapmaya odaklanılmaktadır.

Evaluation framework based on Fuzzy Logic

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: i-Treasures
 • Yenilik Başlığı: Education, Content & Creativity
TURK TELEKOMUNIKASYON AS7. Çerçeve Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2013 yılında desteklenmeye hak kazanan i-Treasures projesinde, Türkiye’den Türk Telekomünikasyon A.Ş., ARGELA Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve SOBEE Yazılım ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 7.226 milyon Avro ’dur. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin projeden aldığı fon miktarı 232.159 Avro ve ARGELA Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 22.841 Avro’dur. SOBEE Yazılım bütçesi olmadan projede yer almıştır. Proje kapsamında, kültürel ifadeler arasında yer alan müzik, dans, şarkı söyleme, tiyatro ve zanaatkarlık aynı zamanda somut olmayan kültürel mirasın kaynaklarına erişimi sağlamak için açık bir platform geliştirmek, araştırmacılar arasında bilgi alışverişi sağlamak, bilgi aktarımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Kültürel içeriğin dijitalleştirilmesinin ötesinde, analiz ve modellemeler için yeni metodoloji ve teknolojik paradigmalar önererek yeni bilgilerin yaratılması da hedeflenmektedir.

Provision of the single-molecule manipulator for in depth analysis of macromolecules

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: MANAQA
 • Yenilik Başlığı: Excellent Science

BOGAZICI UNIVERSITESI

AEON SCIENTIFIC AG

7. Çerçeve Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2012 yılında desteklenmeye hak kazanan MANAQA projesinde, Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 3.622 milyon Avro ’dur. Boğaziçi Üniversitesi’nin projeden aldığı fon miktarı 567.186 Avro‘dur. Proje kapsamında, nanoteknoloji, biyokimya ve nanorobotik gibi farklı alanlardan ortaya çıkan yenilikçi teknolojileri birleştirilmesi ile geliştirilmiş bir 5-DOF manyetik manipülasyon sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır

Technique enhancing Atomic force microscopy system calculations and improving measurements economy

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: MANAQA
 • Yenilik Başlığı: Excellent Science
  

COMPOSITE CRYOGENIC TANKS ON THE SPACE SECTOR CONTAINING ADVANCED ADDITIVES

 • Olgunluk Seviyesi : Keşif
 • Proje: EIROS
 • Yenilik Başlığı: Industrial Technologies
ROKETSAN ROKET SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI"Ufuk 2020 Programı ‘Malzeme ve İmalat Teknolojileri’ alanındaki ‘Nanoteknolojiler, İleri Malzemeler ve Üretim’ çağrısı kapsamında 2015 yılında desteklenmeye hak kazanan EIROS projesinde, Türkiye’den Roketsan ortak olarak yer almaktadır. Projenin Avrupa Komisyonu’ndan almaya hak kazandığı toplam bütçe  7.993 milyon Avro’dur. Roketsan’ın projeden aldığı fon miktarı 669 455 Avro’dur. Proje kapsamında, rüzgar türbini kanatları, roket kanadı hücum kenarları ve kriyojenik tanklar gibi farklı endüstriyel uygulamalara uyarlanabilen kompozit kanatlar ve kompozit yapılar için kendi kendini yenileyen, erozyona dayanıklı ve buzlanmayı önleyici malzemeler geliştirmesi  planlamaktadır. "

Automatic entity extraction from satellite imagery

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: SnapEarth
 • YeniIik Başlığı: Industrial Technologies

 

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

 

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS

 

QWANT

Ufuk2020 Programı “Uzay” alanı kapsamında 2019 yılında desteklenmeye hak kazanan SnapEarth projesinde, Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 2 688 173,21 Avro ’dur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin projeden aldığı fon miktarı 107.325 Avro‘dur. Proje kapsamında, gelişmiş yeryüzü gözlem teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

pH-responsive polymer nanoparticles as potential therapeutic tools for cholesterol-associated diseases

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: NanoMop
 • Yenilik Başlığı: Other
ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESIUfuk Programı MSCA Individual Fellowships Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından koordine edilen NanoMop projesi, 2018 yılında 145.845 Avro destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında, Ufuk2020 Sağlık Alanı hedefi doğrultusunda, “Çocukluk çağında Alzheimer” olarak da bilinen Niemann-Pick hastalığının tedavisinde daha iyi ve daha etkili tedaviler sunmaya katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Ayrıca, projenin öngörülen sonuçlarının, Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıkları gibi bozulmuş kolesterol metabolizması sergileyen diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisine katkıda bulunması beklenmektedir.

ASIC design for terabit-per-second forward error correction coding scheme based on polar codes

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: EPIC
 • Yenilik Başlığı: Secure Networks & Computing

POLARAN YAZILIM BILISIM DANISMANLIKITHALAT IHRACAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

Ufuk 2020 Programı “Bilgi İletişim Teknolojileri” alanı kapsamında 2017 yılında desteklenmeye hak kazanan EPIC projesinde, Türkiye’den Polaran Yazılım Bilişim Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 2.966 milyon Avro ’dur. Polaran Yazılım Bilişim Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin projeden aldığı fon miktarı 454.750 Avro ‘dur.  Proje kapsamında, kablosuz Tb / s bağlantı teknolojisini etkinleştirmek için yeni nesil İleri Hata Düzeltme (FEC) kodları ve 5G'nin ötesinde kullanım durumları için temel kanal kodlarını elde etmek için son teknoloji ürünü FEC şemalarını (özellikle Turbo, LDPC ve Polar kodları) geliştirilmesi amaçlamaktadır.

Ion-exchange polymers for water treatment in mining operations

 • Olgunluk Seviyesi: Keşif
 • Proje: ITERAMS
 • Yenilik Başlığı: Smart & Sustainable Society

HACETTEPE MINERAL TECHNOLOGIES LTD

  Ufuk 2020 Programı “Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi” alanında 2017 yılında desteklenmeye hak kazanan ITERAMS projesinde, Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi ortak olarak yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi 7.9 milyon Avro’dur. Hacettepe Üniversitesi’nin projeden aldığı fon miktarı 581.000 Avro’dur. Proje kapsamında, Avrupa'da ve küresel çapta daha çevre dostu ve ekonomik maden sahası operasyonları için bir “proof of concept” geliştirmektir. Proje proses sularının bitişik su sistemlerinden tamamen izole edilmesine odaklanılmaktadır.

  On-line water quality monitoring sensors for highly contaminated waters

  • Olgunluk Seviyesi: Keşif
  • Proje: ITERAMS
  • Yenilik Başlığı: Smart & Sustainable Society