Çağrı Kodu:

HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-02

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

4 Million EUR

Çağrı Açılış Tarihi: 2023-06-08

Çağrı Kapanış Tarihi: 2023-09-21

Çağrı Başlıkları:
  • CONNECT

Çağrı Açıklaması:

Proje sonuçlarının aşağıda belirtilen maddelerin tümüne katkıda bulunması beklenmektedir:

•    İnovasyon tedarikinin kamu alımları için açtığı fırsatların teşvik edilmesi;

•    Kamu alıcılarının, uzun vadeli ve sürdürülebilir yenilik tedarik stratejilerinin oluşturulmasına yol açabilecek yenilik tedarik süreçlerine aşinalıklarının arttırılması,

•    KOBİ'ler, start-up'lar, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve araştırma kurumları ile kamu ihale topluluklarının inovasyon talebini yönlendirme ve yenilikçi çözümleri tespit etme konusunda daha fazla katılımının sağlanması,

•    Kamu alıcılarının riskten kaçınan yenilikçi çözümleri benimseme algısında kültürel değişikliğe katkıda bulunulması,

•    Potansiyel belirsizlikleri azaltmayı amaçlayan kamu alıcılarının ihtiyaçlarına ve zorluklarına KOBİ'lerin yanıt vermesinin teşvik edilmesi;

•    Tedarikçilerin ihtiyaçlarını iletme kapasitelerinin geliştirilerek, bunları etkili bir şekilde karşılayabilecek yenilikçi tedarikçilerin belirlenmesi,

•    Ortak tasarım süreçlerinde kamu ve özel ortakların işbirliğinin onların ihtiyaçlarını karşılamak için devreye alınması ve yenilik tedariği ile sonuçlanabilecek mevcut teknolojilerin belirlenmesi.

Çağrıya başvuru yapabilecek Hedef Grup(lar): Kamu ve özel alıcılar, devlete ait işletmeler, KOBİ'ler ve yeni kurulan şirketler, araştırma ve teknoloji kuruluşları, yenilik ajansları ve yenilik tedarikini teşvik etmekten sorumlu diğer kamu kuruluşları, EIT ve KIC'ler.
 

Özel Koşullar:

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

Yaklaşık 1 Milyon Avro (Farklı miktarlar talep eden tekliflerin sunulması, değerlendirmeye alınarak seçilmesi de olası.)

Çağrı Bütçesi/Desteklenecek proje sayısı

4 Milyon Avro / 4

Eylem Türü

Coordination and Support Action

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır. Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre “Moderate” ya da “Emerging” olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ve yine aynı raporda “Strong” veya“Innovationleader” olarak yer alan ülkelerden en az bir tane ortak bulunmalıdır.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…