Çağrı Kodu:

HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-01

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

4 Million Avro

Çağrı Açılış Tarihi: 2023-06-08

Çağrı Kapanış Tarihi: 2023-09-21

Çağrı Başlıkları:
  • CONNECT

Çağrı Açıklaması:

Proje sonuçlarının aşağıda belirtilen maddelerin tümüne katkıda bulunması beklenmektedir:

•    Yenilikleri test etmek için deney çerçeveleri hakkındaki bilginin arttırılması,

•    Teknolojiyi yükseltmeye, maliyeti düşürmeye, pazara giriş süresini hızlandırmaya ve yatırım risklerini azaltmaya yol açan yenilikçi çözümlerin test edilmesine yönelik hizmetler sağlanması,

•    Test ve deney süreçlerine aktif olarak katılan paydaşlar arasında bilgi paylaşımını ve en iyi uygulamaların geliştirilmesine destek olunması,

•    Yenilikçi çözümlerin yayılımını ve potansiyel olarak ticarileştirilmesinin kolaylaştırılması,

•    Yenilikçiler ve düzenleyiciler tarafından koordineli eylem gerektiren çok sektörlü ve/veya gelişmekte olan yenilikler için bu eylemlere yönelik alanların belirlenmesi,

•    İnovasyonun gelişimini engelleyen farklı kullanım durumları için yasal, düzenleyici, mali, teknik ve operasyonel ön koşulların veya engellerin belirlenmesi,

•    Avrupa denetim otoritesinin bulunduğu ve pan-Avrupa testinin istenebileceği alanların keşfedilmesi.

Çağrıya başvuru yapabilecek Hedef Grup(lar): Yenilikçiler, araştırma ve teknoloji kuruluşları, ulusal ve bölgesel yetkililer, EIT KIC'ler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler), start-up'lar, düzenleyiciler ve diğer hükümet organları ve sivil toplum kuruluşları (STK'lar).
 

Özel Koşullar:

Özel Koşullar

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

Yaklaşık 1 Milyon Avro (Farklı miktarlar talep eden tekliflerin sunulması, değerlendirmeye alınarak seçilmesi de olası.)

Çağrı Bütçesi/Desteklenecek proje sayısı

4 Milyon Avro / 4

Eylem Türü

Coordination and Support Action

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır. Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre “Moderate” ya da “Emerging” olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ve yine aynı raporda “Strong” veya“Innovationleader” olarak yer alan ülkelerden en az bir tane ortak bulunmalıdır.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…