Çağrı Kodu:

HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONOPEN-01

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-03-01

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-09-28

Çağrı Açıklaması:

 • Çığır açan yeniliklerin ve yeni işlerin temeli olabilecek EIC Kılavuz (Pathfinder), FET (Future Emerging Technologies – Yeni ve Gelişen Teknolojiler) veya ERC (European Research Council – Avrupa Araştırma Konseyi) Kavram Kanıtı (Proof of Concept) projelerinden ortaya çıkmış sonuçları belirlediniz mi?
 • Bu yeni teknoloji, bazı özel uygulamalarda olgunlaşmaya ve doğrulanmaya yönelik sonraki adımlara hazır mı?
 • Yenilik fikrinizin potansiyel pazarının ve potansiyel rakiplerinin ön araştırmasını yaptınız mı?
 • Ticarileştirme fikrini geliştirmek için motive ve çeşitliliğe sahip bir ekip kurmayı düşünüyor musunuz?

Bu soruların her birine cevabınız 'evet' ise, EIC Geçiş (Transition) sizin için doğru fon kaynağı olabilir.

EIC Geçiş Programı, laboratuvarda deneysel ilke kanıtının ötesine geçen yenilik faaliyetlerinin fonlanması için oluşturulmuştur. Yeni teknolojilerin laboratuvardan ilgili uygulama ortamlarına (prototip geliştirme, formülasyon, modeller, kullanıcı testleri veya diğer doğrulama testlerinden yararlanarak) geçiş sürecinde hem olgunlaşmasını hem de validasyonunu ve ayrıca sürdürülebilir bir iş durumunun ve işmodelinin geliştirilmesini destekler.

Proje faaliyetleri, önceden yürütülmüş ve bir projede elde edilen sonuçlar üzerinde daha fazla teknoloji geliştirmeyi içerecek şekilde kurgulanmalıdır. Ayrıca önerilen yeniliğin gelecek piyasasındaki başarı şansını artırmak için kullanıcı merkezli metodolojileri takip etmelidir.

EIC Geçiş (Transition) projeleri, muhtemel erken müşteri veya kullanıcı geri bildirimlerine dayalı yinelemeli öğrenme süreçleri de dahil olmak üzere hem teknoloji geliştirmey, hem de pazar/iş geliştirmeyi dengeli bir şekilde ele almalıdır. Bu faaliyetler, teknolojinin olgunluk seviyesine bağlı olarak, amaçlanan uygulama alanında teknolojinin uygulanabilir göstericilerine ilke kanıtının ötesinde teknolojinin olgunluğunu artırmak için araştırma, teknoloji geliştirme ve doğrulama faaliyetlerinin uygun bir karışımını içermelidir (Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5/6'ya kadar). Faaliyetler, her durumda, hem teknolojiyi hem de iş fikrini yatırıma hazır hale getirmeyi amaçlayan, ticarileştirme ve dağıtıma yönelik pazar hazırlığını (pazar araştırması, iş durumu, büyüme beklentileri, fikri mülkiyet koruması, rakip analizi vb.) ve muhtemelen düzenleme, belgelendirme ve standardizasyonun (ilgiliyse) yönlerini ele almalıdır.

EIC Geçiş (Transition), hem teknolojiyi hem de iş fikrini olgunlaştırmayı, böylece hem teknolojiyi ve pazara hazır olma durumunu artırmayı amaçlar. EIC Geçiş (Transition) projelerinden beklenen sonuçlar; a) amaçlanan uygulama için etkili olduğu gösterilen bir teknoloji ve b) bir iş modeli, ilk doğrulaması ve pazara erişebilmesi için bir iş planıdır. EIC Geçiş (Transition) projesi tarafından üretilen fikri mülkiyetin resmi olarak yeterli bir şekilde korunması da mutlaka ele alınması beklenen bir konudur.

EIC Geçiş (Transition) projesi sonunda bir sonraki aşama için hazır olunmalıdır. Bu sonraki aşama, EIC Accelerator'a başvurmak (start-up'lar veya spin-off'lar dahil bir KOBİ iseniz), üçüncü taraflarla lisanslama veya işbirliği anlaşmaları yapabilmek için diğer yatırımcıları ve fon kaynaklarını aramak veya pazara erişim için alternatif diğer rotalar olabilir. Projenin bir KOBİ veya ticari ortak tarafından yönetilmemesi durumunda, projenin bir uzantısı olarak yeni bir şirketin kurulması faaliyetlerin bir parçası olarak projeye dâhil edilebilir. Proje önerisinde piyasaya giden yolun ve rotanın tanımlanması ve pazara yönelik ilerlemeyi değerlendirmek için projenin uygulanması sırasındaki kilometre taşlarının ve performans göstergelerinin belirtilmesi beklenecektir.

EIC Geçiş Açık (Transition Open), önceden tanımlanmış tematik önceliğe sahip değildir ve bütün bilim, teknoloji veya uygulama alanlarında olabilecek proje önerilerine açıktır.

 

Kimler Başvurabilir?

Proje önerisi, programın gerekliliklerine uygun bir projede elde edilmiş sonuçlara (ispatlanmış ilke kanıtı) dayanmalıdır. 2022 yılı için uygun görülen proje türleri şunlardır:

 • EIC Kılavuz (Pathfinder) projeleri (EIC Pilot Programı süresince desteklenmiş olan Kılavuz (Pathfinder), Horizon 2020 FET-Open ve FET-Proactive projeleri de dahildir) ve FET Flagship çağrılarında desteklenen projeler (FET Çalışma Programı çerçevesinde açılan ERANET Çağrıları da dahildir).
 • ERC (European Research Council – Avrupa Araştırma Konseyi) Kavram Kanıtı (Proof of Concept) projeleri.

Halen fonlanmaya devam eden bir proje temelinde başvuru yapılması halinde; projenin en az 12 aydır aktif olması (örneğin, dayanak projenin hibe başlangıç tarihi ile başvuru yapılmak istenen EIC Geçiş (Transition) çağrı kesim tarihi arasında 12 aydan daha fazla bir zaman olabilir) gerekmektedir. 

Tamamlanmış bir proje temelinde başvuru yapılması halinde; projenin tamamlanmasından sonraki 24 ay içerisinde başvuru yapılması (örneğin dayanak projenin hibesinin geçerli olduğu son tarih ile başvuru yapılmak istenen EIC Geçiş (Transition) çağrı kesim tarihi arasında 24 aydan daha az bir süre olabilir)  gerekmektedir. 

Başvuru sahibinin, dayanak projenin ortağı, yürütücüsü veya sonuç sahibi olmasına gerek bulunmamaktadır. Aksine, yeni katılımcılar memnuniyetle karşılanmakta ve başvurmaları teşvik edilmektedir. Ancak;

 • Yukarıda bahsedilen dayanak projenin ortağı olan başvuru sahipleri, bu projenin Fikri Mülkiyet Haklarına sahip olduğunu veya proje sonuçlarını ticarileştirmek için gerekli haklara sahip olduğunu onaylamalıdır.
 • Yukarıda bahsedilen dayanak projenin ortağı olmayan başvuru sahiplerinin, EIC Geçiş (Transition) proje başvurusunda, dayanak projenin araştırma sonuçlarının fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere gelecekteki ticarileşme süreci ile ilgili başvuru sahibi ile adil, makul ve ayrımcı olmayan bir şekilde paylaşılabileceğine dair müzakere etme taahhüdünü teyit eden, sonuçların sahiplerinden/sahiplerinden gelen bir taahhüt mektubu eklenmesi gerekmektedir.

EIC Geçiş (Transition) programına başvuru yapabilecekler şunlardır: 

 • AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelerden bir tanesinde yerleşik bir KOBİ veya araştırma kuruluşu (üniversite, araştırma veya teknoloji kuruluşu, bir firma kurma niyetinde olan ekipler, bireysel araştırmacılar ve mucitler gibi) “tek yarlanıcı” olarak başvuru yapabilir. Büyük ölçekli (KOBİ olarak nitelendirilmeyen) şirketler ise tek bir tüzel kişilik olarak başvuruda bulunmaya uygun değildir.
 • AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelerden iki tanesinde yerleşik birer bağımsız tüzel kişiden oluşan küçük bir konsorsiyumla başvuru yapılabilir.
 • Standart kurallara uyan en az üç ve en fazla beş bağımsız tüzel kişiden oluşan bir konsorsiyum (yani bir AB Üye Devletinde yerleşik en az bir tüzel kişiliği ve her biri farklı AB Üye Devletleri’nde veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelerde yerleşik en az iki bağımsız tüzel kişiliği içermelidir) ile çok ortaklı olarak başvuru yapılabilmektedir.

5'ten fazla ortaktan oluşan konsorsiyumlar başvuru yapmaya uygun görülmeyecektir.

 

Destek Koşulları

Desteklenmeye uygun görülen projeler, projenin uygulanması için gerekli olan uygun maliyetleri karşılamak üzere bir Araştırma ve Yenilik Eylemi (Research and Innovation Action – RIA) çerçevesinde fonlanacaktır. Bu çağrı için, EIC, 0,5m€ ile 2,5m€ arasında talep edilen AB katkısı ve 1 ile 3 yıl arasında süresi olan projelerin desteklenmesini uygun uygun görmektedir. Bununla birlikte, istisnai durumlarda, çok iyi motive edilmiş ve gerekçelendirilmişse, bu daha büyük miktarlar talep edilmesine engel oluşturmayacaktır. Bu hibenin fon oranı, uygun maliyetlerin %100'ü olacaktır.

EIC Geçiş (Transition) kapsamında desteklenecek projeler ayrıca şu imkânlardan da faydlanabileceklerdir:

 • Portföy faaliyetlerinde kullanılmak üzere için 50.000 Avro'ya kadar sabit tutarda ek hibe;
 • Hızlı Geçiş Aracı yoluyla EIC Hızlandırıcı (Accelerator) programına başvuru yapma hakkı.

Fona ek olarak, projeler çok çeşitli İş Hızlandırma Hizmetlerine ve eşleştirme etkinliklerine özel erişim elde edeceklerdir.

 

Başvuru Süreci

2022 yılı için çağrı kesim tarihleri şunlardır:

 • 04 Mayıs 2022, Saat 17.00 (Brüksel saati ile)
 • 28 Eylül 2022, Saat 17.00 (Brüksel saati ile)

 

Proje başvurular AB “Funding & Tender Opportunities Portal” üzerinden yapılmaktadır.

Proje önerisinin B kısmının 1-3 bölümleri 20 sayfayı geçmemelidir.

 

Değerlendirme

Proje önerileri ilk olarak, EIC uzman hakemleri tarafından uzaktan değerlendirilmektedir.

Proje önerisi ile ilgili geri bildirimleri de içeren değerlendirme sonucu hakkında, çağrı kesim tarihinden sonraki 9 hafta içinde başvuru sahiplerine bilgi verilmektedir. Proje önerisi bu ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçmesi halinde başvuru sahipleri, çağrı kesim tarihinden yaklaşık 13 hafta sonra düzenlenecek mülakata davet edilecektir. Mülakatta, en fazla 6 EIC jüri üyesinden oluşan bir panel tarafından değerlendirme yapılacaktır. Mülakatların başlamasından itibaren 4 hafta içinde mülakatın sonucu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Başvurunun başarılı olması halinde, hibe sözleşmesinin, çağrı kesim tarihinden itibaren 6 ay içinde imzalanması hedeflenmektedir.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…