Çağrı Kodu:

HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOROPEN-01

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-03-01

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-10-05

Çağrı Açıklaması:

 • Avrupa'da ve hatta dünya çapında yeni pazarlar yaratabilecek veya mevcut pazarları bozabilecek, etkisi yüksek yenilikçi bir ürün, hizmet veya iş modeliniz var mı?
 • Büyüme hedefi ve taahhüdü olan bir start-up veya küçük ve orta ölçekli bir işletme (KOBİ) misiniz?
 • Proje fikriniz özel yatırımcıların tek yatırım yapabilmesine olanak sağlamayacak kadar yüksek riskler mi içeriyor?

Yukarıdaki sorulara cevabınız 'evet' ise, EIC Hızlandırıcı sizin için doğru finansman planı olabilir.

EIC Hızlandırıcı Açık çağrısı; herhangi bir konu kısıtlaması olmadan bütün teknoloji veya uygulama alanlarındaki proje önerilerine açıktır.

EIC Hızlandırıcı Programı, özellikle “derin teknoloji” (bilimsel keşifler veya teknolojik atılımlar üzerine inşa edilen) ve “sabırlı sermaye” (geri dönüşler elde edilmeden önce uzun bir zaman diliminde önemli finansmana ihtiyaç duyulan) kavramları üzerine kurgulanmıştır. Bu tür yenilikler içeren fikirler genellikle finansmana erişmekte zorlanmaktadır çünkü karşılaşılabilecek riskler yüksektir ve finansmanın uzun bir zaman dilimine yayılması gerekmektedir. EIC Hızlandırıcı Programı’nın finansmanı ve desteği, bu tür yenilikçilerin daha kısa bir zaman diliminde ölçek büyütmek için ihtiyaç duyacakları yatırım miktarının tamamına erişebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

EIC Hızlandırıcı Programı, teknoloji geliştirmenin ileri aşamalarını ve aynı zamanda firmaların ölçeklenmesini destekler. Bu nedenle, inovasyonun teknoloji bileşeni, bir laboratuvarda veya diğer ilgili ortamlarda (örneğin, en az Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5/6 veya üstü) test edilmiş ve doğrulanmış olmalıdır.

EIC Hızlandırıcı Programı, EIC desteğinin yenilik fikrinin ölçeklenebilmesi için gerekli olan diğer yatırımcıları sürece dâhil edebilmek için bir katalizör görevi görebileceği şirketleri desteklemeyi hedeflemektedir.
 

Kimler başvurabilir?

EIC Hızlandırıcı Programı’na başvuru yapabilmek için şu koşullardan birinin sağlanması gerekmektedir:

 • Avrupa Birliği’nin KOBİ tanımına göre AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelernden bir tanesinde kurulmuş bir KOBİ olmak, (Avrupa Birliği KOBİ tanımı için burayı inceleyebilirsiniz.)
 • AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelernden bir tanesinde kurulmuş orta ölçekli (499 çalışana kadar) olarak sınıflandırılmış bir şirket olmak, (Bu koşulu sağlayan şirketler yalnızca hızlı ölçeklenebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri yatırım bileşenine başvuru yapabilmektedir. Hibe bileşeni için başvuru yapamazlar.)
 • Aşağıda belirtilen şartları taşıyan bireyler veya tüzel kişiler:
  • AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelernden bir tanesinde; proje sözleşmesi imzalanana kadar veya yatırım bileşeni üzerinde uzlaşmaya varılıncaya kadar bir KOBİ veya orta ölçekli şirket kurma niyetinde olan bireyler,
  • AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelernden bir tanesindeki bir KOBİ'ye veya orta ölçekli bir şirkete yatırım yapma niyetinde olan ve şirketle önceden bir anlaşma olması koşuluyla, söz konusu KOBİ veya orta ölçekli şirket adına teklif sunabilecek kişiler. (Proje sözleşmesi sadece yararlanıcı firma ile imzalanacaktır.),
  • AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelernden bir tanesinde bir KOBİ kurmayı (start-up da dahil olmak üzere) veya mevcut bir KOBİ'yi bir AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelerden bir tanesinde taşımayı amaçlayan üçüncü bir ülkelerdeki girişimciler. Bu durumda başvuru yapan şirket, tam başvurunun Avrupa Komisyonu’na sunulması sırasında AB Üye Devletleri’nden veya Ufuk Avrupa Programı’na asosiye üye olarak katılım sağlayan ülkelernden bir tanesinde faal bir şekilde kurulduğunu kanıtlamalıdır. Komisyon, AB’nin çıkarları doğrultusunda sözleşmede belirli koşullar ve kilometre taşları belirleyebilir.


Destek koşulları

EIC Hızlandırıcı, aşağıdaki bileşenlerden oluşan bir karma finansman (İnovasyon ve Piyasada Yer Edinme Eylemi) sağlamaktadır:

 • Yatırım Bileşeni: Genellikle doğrudan öz sermaye veya dönüştürülebilir krediler gibi öz sermaye benzeri bir yatırım
 • Hibe Bileşeni: Teknolojinin ilgili ortamda gösterilmesi, prototip oluşturma ve sistem düzeyinde gösterim, düzenleyici ve standardizasyon gerekliliklerini karşılamak için gerekli Ar-Ge ve testler, fikri mülkiyet yönetimi ve pazarlama onayı (örn. THS 5/6 ila 8)

EIC karma finansmanı için başvuranlar, yalnızca yatırım bileşenini talep etmeyi tercih edebilirler.

Daha önce EIC Hızlandırıcı desteğinden faydalanmamış olanlar, “Sadece Hibe” (Yalnızca Hibe veya Önce Hibe - yani THS 5/6 ila 8’i kapsayacak şekilde ve THS 9 için bir yatırım bileşeni talep etmeden maksimum 2.5 milyon EUR) talep edebilirler. “Önce hibe” seçeneğinden faydalanabilmek için başvuru sahibinin projesine, EIC'nin pazara erişme perspektifini ve firmanın yeteneklerini değerlendirebilmesi için, orta vadeli veya en geç projenin bitiminden 6 ay önce bir kilometre taşı eklemesi gerekecektir.

Orta ölçekli şirketler (yani, KOBİ tanımına uymayan ancak 499'dan az çalışanı olan şirketler) yalnızca yatırım bileşeni için başvurabilir; hibe almaya uygun değildir.


Başvuru süreci

Başvuru süreci birkaç adımdan oluşur:

 • Kısa başvuru: Kısa başvurular zaman kısıtı olmadan herhangi bir zamanda EIC için oluşturulmuş yapay zekâ tabanlı https://accelerator.eismea.eu/ web sitesi aracılığıyla sunulabilir ve EIC uzman hakemleri tarafından uzaktan değerlendirilir.

Kısa başvuru şunlardan oluşur:

 • Proje fikrinin özeti yenilik fikri, potansiyel pazar ve ekiple ilgili bir dizi sorunun yanıtlanması gereken 5 sayfalık bir form;
 • .pdf formatında en fazla 10 slayttan oluşan sunum dokümanı, 
 • Ekibin çekirdek üyelerinin (üç kişiye kadar) proje önerisiyle ilgili motivasyonunu gösterecek en fazla üç dakikalık video sunumu.

Proje önerisinde yer alan tüm kişisel veriler ve bilgiler kesinlikle gizli tutulmaktadır. Ancak, tam başvuru gönderilmeden önce, sağlanabilecek herhangi bir destek için başvuru sahiplerine kendi ülkelerindeki EIC Ulusal İrtibat Noktası ile temel veya tüm veri ve bilgilerini paylaşma fırsatı sunulacaktır.

Yaklaşık 4 hafta içinde, proje önerisinin değerlendirme kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirten kısa başvurunun değerlendirme sonucu başvuru sahiplerine iletilecek olup sonucun olumlu olması halinde tam başvuru sunma sürecine devam edebileceklerdir.

 • Tam başvuru: Başvuru sahipleri, kısa başvurunun değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde, sonucun bildirildiği tarihten sonraki ilk 12 ay içerisindeki herhangi bir çağrı kesim tarihinde sunulmak üzere tam başvuru hazırlamak için koçluk desteği almaya hak kazanır. 12 ay içerisindeki hangi çağrı kesim tarihinde başvuru yapılacağına başvuru sahibi karar verebilir.  2022 yılı için belirlenmiş tam başvuru çağrı kesim tarihleri şunlardır:
  • 23 Mart 2022, Saat 17.00 (Brüksel saati ile)
  • 15 Haziran 2022, Saat 17.00 (Brüksel saati ile)
  • 5 Ekim 2022, Saat 17.00 (Brüksel saati ile)

Proje önerisinin tamamının, ayrıntılı iş planını geliştirilmesine yardımcı olacak yöntem ve başvuru sahiplerine rehberlik edecek bir dizi otomatik kontrol ve geri bildirim içeren EIC yapay zekâ tabanlı platformda (https://accelerator.eismea.eu/) hazırlanması gerekmektedir. Tam başvuru, tam bir iş planından ve şirketin finansmanı ve yapısı hakkında tam bilgilerden oluşur. Ayrıca, yenilik fikrinin finansmanını yönetmek için EIC'nin temel alabileceği bir dizi kilometre taşı önerilmesi de beklenecektir.

Başvuru sahipleri, tam başvurunun geliştirilmesine destek olarak, EIC İş Hızlandırma Hizmetleri kapsamında iş koçlarından birinden koçluk hizmeti almaya hak kazanır. Bu destek, bir proje önerisi için yalnızca bir kez alınabilir ve yeniden başvurular için bu hizmetin kullanımı mümkün olamayacaktır.

 • Mülakat: Uzaktan değerlendirme aşamasından “Kabul” alan tüm firmalar yüz yüze görüşmelere davet edilecektir. Davet edilecek şirket sayısının başlangıçta planlanan görüşme oturumlarının kapasitesini aşması durumunda, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre davet edilecektir:
  • Jüri tarafından bir sonraki görüşme oturumlarından birine doğrudan yeniden başvurmak üzere davet edilen tüm şirketler;
  • Cinsiyet dengesi: CEO'su kadın olan şirketler (davet edilen şirketlerin %40'ına kadar);
  • Gönderim tarihi ve saati: Kalan tüm şirketler, kısa başvurularının tarih ve saatine göre önceliklendirilecektir.

Mülakatlar, çağrı kesim tarihinden yaklaşık sekiz-dokuz hafta sonra (veya daha fazla görüşmeye ihtiyaç duyulursa daha uzun bir süre sonra) düzenlenecektir. Mülakatta en fazla altı jüri üyesinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirme yapılır. EIC Program Yöneticileri ve EIC Yatırım Ortaklarından temsilciler mülakata gözlemci olarak katılabilirler. Mülakat sonuçları yaklaşık iki-üç hafta içerisinde başvuru sahiplerine iletilir.

 • Hibe bileşeni ve durum tespit süreci: Fonlama için seçilen firmalar, hibe bileşeni için bir ön sözleşmeyi müzakere etmeye ve yatırım bileşeni için durum tespit sürecini (due dilegence) başlatmaya davet edilir. Karma finansman, Ajans tarafından genel bir koordinasyon altında tek bir süreç yoluyla verilecektir. Hibe müzakereleri tamamlandıktan sonra, Komisyon tarafından tek bir destek kararı alınacak ve bu karar EIC Hızlandırıcı Hibe Sözleşmesinin imzalanması için temel teşkil edecektir. Tek destek kararı, uygun olması halinde, yatırım bileşeninin maksimum miktarını da tanımlayacaktır. Destek kararının ardından başvuru sahipleri, hibe bileşenini ve varsa gösterge niteliğindeki yatırım bileşeninin temelini oluşturacak bir ilk sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Daha sonra hibe bileşeni için başarılı firmalara bir ön finansman ödemesi yapılır.

Buna paralel olarak, proje önerisi bir yatırım bileşeni içeriyorsa, EIC Fonu potansiyel yatırım anlaşmasını (uyum kontrolleri, durum tespiti, potansiyel ortak yatırımcıların sendikasyonu, yatırım dilimleri ve ilgili hedefler ve kilometre taşları vb.) yapılandırmak için müzakere sürecini başlatacaktır.

Bu aşamada ve özellikle henüz başka yatırımcılar mevcut değilse, EIC Fonu veya Ajans diğer potansiyel yatırımcıları da davet edebilecektir. Diğer yatırımcılarla iletişime geçilmeden veya müzakerelere başlamadan önce proje sahibinin onayı istenecektir.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…