Öngörülen Çağrı Bütçesi:

7.85 Milyon Avro

Çağrı Açılış Tarihi:

20 Ekim 2022

Çağrı Kapanış Tarihi:

03 Mart 2022

Çağrı Açıklaması:

Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) çağrısının amacı Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının planlanması, uygulanması ve faaliyete geçirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Özel Koşullar:

ENPED 2021 yılı çağrısına Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, Romanya ve İsveç fonlama ajansları katılım göstermektedir. Konsorsiyumlar çağrıya katılanen az 2 farklı ülkeden en az 2 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın şehir, belediye veya kentsel hizmetler sağlayan kuruluş olması beklenmektedir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması zorunludur.Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/  adresini ziyaret edebilirsiniz. Uluslararası çağrı rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Linki:

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/