Çağrı Kodu:

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

8 Milyon €

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-06-14

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-09-27

Çağrı Açıklaması:

Çağrı, inovasyonu teşvik etmek üzere kamu ulusal, bölgesel veya yerel inovasyon politikaları ve programlarından sorumlu makamların özel sektörün ve araştırmaların katılımıyla, en az beş (5) yıllık strateji odaklı faaliyet programlarını (eylem planları) destekleyecektir.

Özel Koşullar:

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.

Co-fund Action - 50% Avrupa Komisyonu katkısı

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…