Çağrı Kodu:

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-02

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

4.5 Milyon €

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-06-14

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-09-27

Çağrı Açıklaması:

Kamuda satın almalar inovasyon ekosistemi için önemlidir. Ancak onları yenilikçi çözümler satın almaktan alıkoyan yetersiz idari kapasite, farkındalık eksikliği, Üye Devlet mevzuatına aktarılmadaki yasal zorluklar ve ihale için risk-olumsuz yaklaşım gibi bir dizi engel vardır. Bu çağrının amacı, kamu ve özel alıcıları yenilikçi çözümler satın almaya teşvik ederek Avrupa'da yenilik tedarikini artırmaktır.

 

Özel Koşullar:

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.

Co-fund Action - 50% Avrupa Komisyonu katkısı

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…