Çağrı Kodu:

HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

5 Milyon €

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-06-21

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-10-04

Çağrı Açıklaması:

Çağrının amacı Avrupa’da ulusalda ve yereldeki inovasyon ekosistemleri hakkında Avrupa’daki yatırımcılara yönelik farkındalık yaratarak yabancı yatırımcıları daha az bağlantılı ekosistemlere çekmektir. Çağrı, daha az bağlantılı inovasyon sistemlerine fon verenlerin girişini kolaylaştırmak için, farklı gelişim aşamalarında inovasyon ekosistemlerinde yer alan, iş hızlandırma hizmet sağlayıcıları, yatırımcı ağları ve kulüpleri tarafından önerilen en az iki yıllık ortak tasarlanmış faaliyet programlarını desteklemektedir.

 

Özel Koşullar:

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre «Moderate» ya da «Emerging» olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ortak, “Strong” ve “Innovation Leader” olarak tanımlanan ülkeden en az bir ortak bulunmalıdr.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…