Çağrı Kodu:

HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

115 Milyon Avro

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-05-12

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-09-27

Çağrı Açıklaması:

Bu çağrı altında İklim Değişikliğine Uyum Misyonu'nun hedeflerine ulaşılmasını ve uygulanmasını sağlayacak Araştırma ve Yenilik Projeleri desteklenecektir. Listede desteklenecek çağrı başlıkları sunulmuştur.

Çağrı Başlıkları
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01: User driven applications and tools for regional and local authorities, and other end users focusing on climate impacts, data and knowledge
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-02: Unlocking of financial resources for investments into climate resilience
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-03: Best practices on and piloting insurance solutions for climate adaptation in EU regions and communities
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-04: Transformation of regional economic systems for climate resilience and sustainability
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-05: Boost the sponge function of landscape as a way to improve climate-resilience to water management challenges
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06: Testing and demonstrating transformative solutions on climate resilience, mainstreaming nature based solutions in the systemic transformation
Joint Call-HORIZON-MISS-2022-OCEANCLIMA-01-01: Mission Climate adaptation and Mission Ocean and waters - Joint demonstration for coastal resilience in the Arctic and Atlantic sea basin

 

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/…