Çağrı Kodu:

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-02

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

1 Milyon Avro

Çağrı Açılış Tarihi: 2024-06-06

Çağrı Kapanış Tarihi: 2024-09-19

Çağrı Başlıkları:
  • CONNECT

Çağrı Açıklaması:

Proje sonuçlarının aşağıdaki belirtilen maddelerden en az dördüne (4) katkıda bulunması beklenmektedir:

• İnovasyon ekosistemlerinin ve ulusal/bölgesel başlangıç destek programlarının daha az birbirinden farklılaşması,

• Inovasyon finansman planlarının EIC 2. Adımı, Plug-in sertifikasyonunun gerekliliklerine yanıt vermesini sağlamak için ulusal ve bölgesel inovasyon arasında işbirliği, öğrenme ve bilgi alışverişini arttırmak için kamu otoritelerinin ve ajansların desteklenmesi,

• Kriterleri Plug-in programı sertifikasını geçmek için uygun olan, devam etmekte olan ve/veya yeni ulusal ve bölgesel inovasyon finansman programlarının oluşturulması,

• Plug-in şemasının kullanımı, gereksinimleri ve erişimi, özellikle yeni kurulan şirketler ve KOBİ'ler olmak üzere inovasyon ekosistemi paydaşlarına iyi bir şekilde iletilmesinin sağlanması,

• Ulusal ve bölgesel destek programları kapsamındaki projelerin değerlendirilmesinde daha homojen, eşit ve uyumlu bir yaklaşımın sağlanması,

• EIC Hızlandırıcı Adım 2'ye giden yüksek kaliteli projeler için kararlı bir bağlantının oluşturulması.

Çağrıya başvurabilecek Hedef Grup(lar): ulusal veya bölgesel yenilik ajansları veya benzer kuruluşlar, yenilik programlarının yönetiminden sorumlu ulusal ve bölgesel makamlar, EIC Plug-in irtibat noktaları.
 

Özel Koşullar:

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

Yaklaşık 0.1 Milyon Avro (Farklı miktarlar talep eden tekliflerin sunulması, değerlendirmeye alınarak seçilmesi de olası.)

Çağrı Bütçesi/Desteklenecek proje sayısı

1 Milyon Avro / 10

Eylem Türü

Coordination and Support Action

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır. Konsorsiyumda  Innovation Scoreboard Raporuna göre “Moderate” ya da “Emerging” olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ve yine aynı raporda “Strong” veya'Innovationleader' olarak yer alan ülkelerden en az bir tane ortak bulunmalıdır.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…