Çağrı Kodu:

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-03

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

12 Milyon Avro

Çağrı Açılış Tarihi: 2024-01-11

Çağrı Kapanış Tarihi: 2024-04-25

Çağrı Başlıkları:
  • CONNECT

Çağrı Açıklaması:

Proje sonuçlarının aşağıda belirlenen maddelere katkıda bulunması beklenmektedir:

• Başta Yapay Zeka, Gelişmiş Bilgi İşlem, Siber Güvenlik, Yeni Nesil İnternet, Blok Zinciri, Nesnelerin İnterneti, Metaverse, Enerji, Greentech, AgriTech ve Fintech olmak üzere stratejik dijital teknolojiler ve derin teknoloji inovasyonlarında Avrupalı start-up'ların pazar ayak izinin arttırılması,

• EIT ve EIC destekli start-up'lar ve Mükemmellik Mührü sahipleri de dahil olmak üzere start-up'ların ilgili yerel ve/veya Avrupa ekosistemleri, toplulukları ve potansiyel yeni marketlerle bağlantısının güçlendirilmesi,

• AB tarafından finanse edilen dijital ve derin teknoloji start-up'ların; EIC, EIT ve Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (KICs), InvestEU, Dijital Avrupa Programı, Women TechEU gibi girişimler ve kurumsal inovasyon yatırımcıları ile eşleştirilmesinin sağlanması.

Hedef grup(lar): Start-up ekosistem kurucuları, iş meleği organizasyonları, risk sermayesi kuruluşları, hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri, start-up dernekleri, kümeler.
 

Özel Koşullar:

Proje başına verilmesi beklenen AB katkısı

Yaklaşık 1.5 ve 2 Milyon Avro arasındaki projeler. (Farklı miktarlar talep eden tekliflerin sunulması, değerlendirmeye alınarak seçilmesi de olası.)

Çağrı Bütçesi/Desteklenecek proje sayısı

12 Milyon Avro / 6

Eylem Türü

Coordination and Support Action

Uygunluk Koşulları

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır.

Bu konsorsiyumun en az %50'si “modest” veya “emerging” yenilikçi ülkeler veya bölgelerden olmalıdır.

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…