Çağrı Kodu:

HORIZON-JTI-CLEANH2-2022

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

121 Milyon Avro

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-03-31

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-09-20

Çağrı Başlıkları:
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-04: Design for advanced and scalable manufacturing of electrolysers
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-05: Scaling up of cells and stacks for large electrolysers
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-08: Integration of multi-MW electrolysers in industrial applications
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-10: Demonstrating offshore production of green hydrogen
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-01: Compatibility of Distribution non-steel metallic gas grid materials with hydrogen
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-04: Ammonia to Green Hydrogen: efficient system for ammonia cracking for application to long distance transportations
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-05: Efficient system for dehydrogenation of liquid organic hydrogen carriers for application to long distance transportations
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-06: Development of large scale LH2 containment for shipping
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-11: Development and demonstration of mobile and stationary compressed hydrogen refuelling solutions for application in inland shipping and short-distance maritime operations
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-01: Development and optimisation of reliable and versatile PEMFC stacks for high power range applications
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-01: Design and industrial deployment of innovative manufacturing processes for fuel cells and fuel cell components
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-01: Public understanding of hydrogen and fuel cell technologies
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-03:Safe hydrogen injection management at network-wide level: towards European gas sector transition
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-01: Hydrogen Valleys (large-scale)
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-01: Hydrogen Valleys (small-scale)

Çağrı Açıklaması:

Temiz Hidrojen Ortaklığı 2022 yılı çağrısı 1 Mart 2022 tarihi itibariyle paylaşıma açılmış olup çağrıya ilişkin başvurular ise 31 Mart 2022 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. Söz konusu Ortaklık yapısı altında en gelişmiş hidrojen ve yakıt hücresi teknolojileri üzerine projelerin desteklenmesi ve başarılı bulunan projelere 180 milyon Avroya yakın kaynak sağlanması hedeflenmektedir.  

20 Eylül 2022 kapanışlı çağrılarda, yenilenebilir hidrojen üretimi, hidrojen depolama-dağıtım çözümleri, enerji yoğun endüstriler ile havacılık ve ağır vasıta taşımacılığı gibi karbon salınımının azaltılması zor sektörlerde düşük karbonlu hidrojen kullanımının önünü açıcı, maliyetleri düşürücü hususlara odaklanıldığı görülmektedir. İlaveten, belirli bir bölgedeki tüm hidrojen değer zincirini kapsayan projeler, hidrojen dağıtımını yaygınlaştırma ve Avrupa genelinde birbirine bağlı hidrojen ekosistemleri yaratma amaçları doğrultusunda Avrupa genelinde büyük ve küçük ölçekli “hidrojen vadilerinin” yayılmasını teşvik etmeye yönelik iki adet konu başlığı da mevcut. Ayrıca, hidrojen bazlı ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla 6 adet flagship projesi de söz konusu ortaklık altında desteklenecektir.

Avrupa Birliği çevrelerince de büyük önem atfedilen Temiz Hidrojen Ortaklığı 2022 yılı çağrısında toplamda 41 konu başlığına yer verilmiş olup bunlardan 15 tanesinin bitiş tarihi 20 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir. Söz konusu çağrı başlıklarının dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

 • Yenilenebilir Hidrojen Üretimi için 4,
 • Hidrojen Depolama ve Dağıtımı için 5,
 • Ulaşım alanında 1,
 • Isı ve Güç için 1,
 • Kesişen Konular ana başlığı altında 2,
 • Hidrojen Vadisi başlığı altında ise 2 konuya yer verildiği görülmektedir.

Özel Koşullar:

Çağrıda genelinde Ufuk Avrupa kuralları temel alınmakta olup bazı çağrı başlıklarına başvuracak konsorsiyumlarda en az bir partnerin Hydrogen Europe (HE) veya Hydrogen Europe Research (HER) üyesi olması talep edilebilmektedir. Bu çağrı konu başlıkları:

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-08
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-10
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-01
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-01
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-02 şeklindedir.

Çağrı isterlerine ilişkin öne çıkan hususları daha iyi takip edebilmek için Funding and Tenders portalında yer alan çağrı konu başlığı sayfasına gidilmesi ve Topic conditions and documents bölümünün incelenmesi önerilmektedir.  

Çağrı Programına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…