Çağrı Açıklaması:

Güvenlik Alanı’nda Araştırma ve İnovasyonu Güçlendirmek Hedefi'nin amaçları aşağıda verilmiştir.

  • Daha güçlü, daha sistematik ve analiz-yoğun bir güvenlik araştırması ve yenilik döngüsünün yaratılması
  • AB güvenlik teknolojilerinin ve endüstriyel temellerinin rekabet gücünün ve dayanıklılığının artırılması ve kritik güvenlik alanlarında
  • AB ürünlerinin arz güvenliğinin korunması Kesişen konularda Ar-Ge destekli bilgi ve değer yaratımının artırılması.

Özel Koşullar:

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-02: Knowledge Networks for security Research & InnovationBeneficiaries may provide financial support to third parties. The support to third parties can only be provided in the form of prizes. The maximum amount to be granted to each third party is EUR 60 000.

·       HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-03: Stronger grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies

This topic requires the participation of at least 6 relevant end-user organisations as well as at least 3 public procurers from at least 3 different EU Member States or Associated Countries.
HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04: Social innovations as enablers of security solutions and increased security perceptionBeneficiaries may provide financial support to third parties. The support to third parties can only be provided in the form of prizes. The maximum amount to be granted to each third party is EUR 60 000.