Çağrı Açıklaması:

Siber güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetleri ile dijital çağa uygun bir Avrupa‘nın desteklenmesi, dijital inovasyonu mümkün kılınması ve desteklenmesi, aynı zamanda gizlilik, güvenlik, asayiş ve etik standartların büyük ölçüde korunması hedeflenecektir.

Özel Koşullar:

HORIZON-CL3-2022-CS-01-03: Transition towards Quantum-Resistant CryptographyIn order to achieve the expected outcomes, and safeguard the Union’s strategic assets, interests, autonomy, or security, namely cybersecurity in the field of Quantum-Resistant Cryptography, participation is limited to legal entities established in Member States and associated countries.Proposals including legal entities which are not established in these countries will be ineligible.