Çağrı Açıklaması:

Ufuk Avrupa Stratejisi kapsamında; verimli, sürdürülebilir, temiz, güvenli ve rekabetçi enerji tedarikini temin etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, söz konusu alanda Avrupa’nın küresel zincirdeki yerinin güçlendirilmesi ve istenen performansa ulaşılabilmesi için;

  • Enerji sistemleri ve enerji depolama, 
  • Akıllı ve siber güvenlikli şebekeler, 
  • Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) faaliyetleri kilit unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Destinasyon 3: Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Tedariki hedefi kapsamında çıkılacak çağrılar dört ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bu başlıklardan birincisi olan Yenilenebilir Enerjide Küresel Liderlik başlığı altında, fosil tabanlı enerji teknolojilerinin yerini, düşük maliyetli ve yüksek verimli yenilenebilir enerji teknolojilerinin alacağı projelerin geliştirilerek farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. 2021 yılı Destinasyon 3 üçüncü fasıl çağrılarının hepsi bu başlık ile ilgilidir. Bu dönem için, diğer alt başlıklar ile ilgili çağrı bulunmamaktadır. 

Özel Koşullar:

Ufuk Avrupa Programına taraf olan en az 3 ülkeden ( biri AB üyesi olmak üzere) kurulu bir Konsorsiyum ile çağrılara başvuru yapılabilmektedir.