Çağrı Kodu:

HORIZON-CL5-2022-D6-02-(01~07)

Öngörülen Çağrı Bütçesi:

€ 91.000.000

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-04-28

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-09-06

Çağrı Açıklaması:

Yük ve yolcular için çok modlu ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri ile ilgili konuları içerir:

  • Fiziksel ve dijital altyapı
  • Uzun mesafe, bölgesel ve kentsel yük taşımacılığı ve lojistik
  • Kentsel, kent içi (bölgesel) ve uzun mesafeli yük taşımacılığının azaltılmış dış maliyetleri (ör. tıkanıklık, trafik sıkışıklığı, emisyonlar, hava ve gürültü kirliliği, yol çarpışmaları) ve ayrıca sistem genelinde optimize edilmiş ağ verimliliği ve esnekliği
  • Kentsel hareketlilik ve lojistikte yönetişim ve yenilik için yerel ve/veya bölgesel kapasite

Çağrı Linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportuni…