Yeni ERA (European Research Area) kapsamında, yeni ve daha güçlü yaklaşımlarla mevcut önceliklerin ve girişimlerin derinleştirilmesi hedeflemektedir. Bun için yeni önceliklerin belirlenmesi, iddialı ortak girişimler başlatılması ve politikalar arasında ortak yaklaşımlar geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu gereksinimleri karşılamak için Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi Alanı, AB Ar-Ge sisteminde reform ve geliştirme çabalarını destekleyecektir. Alan ERA İletişiminde belirtilen dört hedefe karşılık gelen dört unsur etrafında oluşturulmuştur:

  1. 1. Yatırım ve Reformların Önceliklendirilmesi
  2. 2. Mükemmeliyete Erişimin Geliştirilmesi
  3. 3. Araştırma ve Yenilik Sonuçlarının Ekonomik Değere Dönüştürülmesi
  4. 4. Avrupa Araştırma Alanının Derinleştirilmesi

Mükemmeliyet ilkesi, yani toplumsal zorluklara en iyi yanıt veren en iyi fikirlere sahip en iyi araştırmacıların finansmanı, ERA kapsamındaki tüm yatırımların ana bileşeni olmaya devam edecektir.

Toplam Bütçe: 308 Milyon Avro