Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği genelinde araştırma, yenilik ve teknoloji için tek bir pazar yaratma hedefli Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area- ERA) fikrini 2018 yılından itibaren yeniden canlandırma süreci başlatmıştır. Bu kapsamda oluşturulan yeni  ERA planının dört ana amacı bulunmaktadır. 

  • Araştırma ve yenilik alanındaki yatırımlara ve reformlara öncelik verilmesi
  • Araştırma ve Yenilik Sonuçlarının Ekonomik Değere Dönüştürülmesi ve pazar alımının artırılması
  • Araştırmacıların hareketliliğinin ve bilgi ve teknolojinin serbest akışının güçlendirilmesi
  • Mükemmelliyete erişimin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

ERA'nın güçlendirilmesi alanının genel amacı yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek projeleri desteklemektir. 

Toplam Bütçe: 308 Milyon Avro

 

2022 Yılı Bütçe: 60,5 Milyon Avro

2022 yılı çağrıları: (Son başvuru tarihi 20 Nisan 2022)

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-10: Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I programmes

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-30: Testing of the ERA Hub concept – pilot phase

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-31: Innowwide Bridging Facility

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-40: Stepping-up institutional and territorial changes towards open and responsible research and innovation

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-41: Increasing the reproducibility of scientific results

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-42: Supporting the development of aligned policies for open access books and monographs

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44: Developing and piloting training on the practice of open and responsible research and innovation

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-50: Developing an effective ERA talent pipeline

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-51: Acceleration Services in support of the institutional transformation of Higher Education Institutions

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-60: A European competence centre for science communication

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-70: Open schooling for science education and a learning continuum for all

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80: Living Lab for gender-responsive innovation

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81: Support to the implementation of inclusive gender equality plans

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-91: The empirical and behavioural approach to research ethics and integrity

HABERLER