Bu alan, mükemmelliğe erişimi iyileştirme ve Ar-Ge sistemlerinin performansını artırma ihtiyacına hitap ederek, Ufuk Avrupa hedefleri ve Uyum Politikası (Cohesion Policy) kapsamındaki akıllı uzmanlaşma stratejileriyle tamamlayıcılıklara dayanan projeleri destekleyecektir.

2021 Yılı Bütçe: 3 Milyon Avro