Bu çağrı, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak, rekabet gücünü artırmak ve kurtulma(recovery) sürecinin hızı ve derinliğini artırmak için yatırımlara ve reformlara öncelik vermesini hedeflemektedir. Çağrı kapsamında politika yapıcılar için destek ve ulusal ve Avrupa Ar-Ge sistemleri arasındaki etkileşimi basitleştirmek ve kolaylaştırmak da dahil olmak üzere daha iyi analiz ve kanıt ihtiyaçlarına yönelik projeler desteklenecektir.

2021 Yılı Bütçe: 5 Milyon Avro

2022 Yılı Bütçe: 10 Milyon Avro