Kadın Yenilikçiler için AB Ödülü

Yeni teknolojilerin ve yıkıcı yeniliklerin yarattığı fırsatlar, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu adil ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanmasını vaat etmektedir. Ancak, yenilik ve yaratıcı yetenek kaynağı olan nüfusun yarısı göz ardı edilirse, Avrupa bu fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

AB Kadın Yenilikçiler Ödülü, oyunun kurallarını değiştiren yeniliklerin arkasındaki kadın girişimcileri ödüllendirmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken AB, daha fazla kadın yenilikçiye duyulan ihtiyaç konusunda farkındalık yaratmayı ve her yerde kadınlar ve kızlar için rol modeller oluşturmayı amaçlamaktadır. Ödül, başarılı bir şirket kuran ve pazara yenilik getiren AB ve Ufuk Avrupa Asosiye üye ülkelerden en yetenekli kadın girişimcilere verilecektir.

“Kadın Yenilikçiler” ana kategorisi: 300 000 Avro

"Yükselen Yenilikçi" kategorisi: 50 000 Avro

Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri (iCapital)

Şehirler, en ciddi toplumsal ve sürdürülebilirlik zorluklarıyla karşı karşıya olmalarına karşın aynı zamanda etkili yenilikçi çözümler geliştirme ve uygulama araçlarına da sahiplerdir. Vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek için fikirlerin, insanların, kamusal ve özel aktörlerin buluştuğu ve kendi aralarında etkileşim kurduğu yerlerdir. Ayrıca şehirler, çığır açan yeniliğin geliştiği ve beslendiği doğal oyun alanlarıdır. Yeni teknolojileri ve ürünleri gerçek bir ortamda denemek, insanlarla etkileşimleri ve katma değerleri için zemin sağlamaktadırlar.

Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri, topluluklarında yeniliği en iyi şekilde destekleyen Avrupa şehirlerine verilen yıllık bir takdir ödülüdür. 2021 yılında yedincisi verilecek olan Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri, şehirlerin, yenilikçilerin yararına ve vatandaşlarının refahı için yerel yenilik ekosistemleri geliştirmeye olan katkısını takdir edecektir. Ödüller, oyunun kurallarını değiştirebilecek yeniliği destekleyen, gelişmiş, çok yönlü, iyi işleyen bir şehir yenilik ekosistemi çerçevesinde en yenilikçi şehir uygulamalarını ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.

“Avrupa Yenilik Başkenti” kategorisi: 1.20 milyon Avro

"Avrupa Yükselen Yenilikçi Şehir" kategorisi: 600 000 Avro

Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri

Kamu ve özel tedarik, yenilik talebini canlandırmak için kullanılmamış bir potansiyeli temsil etmektedir. Yenilik tedariki, araştırmayı toplumsal ihtiyaçları hedefleyen yenilikçi çözümlere dönüştürmeyi hızlandıracak ve yenilikçi şirketlerin fikirlerini ticarileştirmesini destekleyecektir.

Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri, yenilik tedarikini teşvik etme çabalarında ve çözümlerin yenilikçi yollarıyla Avrupa'daki kamu ve özel alıcıları tanımayı amaçlamaktadır. Yenilikçi çözümlerin pazara sunulmasında yakın alıcı-tedarikçi işbirliğinin önemini vurgulamayı da amaçlamaktadır. Bu ödüller, Avrupa Birliği'nde yenilik tedarikini desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan diğer EIC girişimlerini tamamlamaktadır.

Yenilik tedarik stratejisi ödülü: 100 000 Avro

Toplumsal zorluklarla yüzleşme ödülü: 100 000 Avro

Tedarik liderliği ödülü: 100 000 Avro

Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması

Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması, sosyal yeniliğin toplumsal zorluklara çözümler sağlama ve Avrupa'da sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi geliştirme potansiyelini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu mantığı en iyi şekilde gösteren fikirleri doğrudan destekleyecektir. Vatandaşlarını, geniş bir sektör yelpazesindeki işletmelerin (yeni başlayanlar dahil) yanı sıra üniversiteler, işletme ve mühendislik okullarını bir araya getirerek yeni bağlantılar, sürdürülebilir büyüme kaynakları ve anlamlı iş fırsatları yaratacaktır.

Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması ödülü: 150 000 Avro

EIC Topluluğu ve İş Hızlandırma Servisi

EIC desteği, sadece finansmandan ibaret değildir ve hem EIC yenilik ekosisteminin hem de derin teknoloji firmaların hızla ölçeklenmesi için EIC İş Hızlandırma Servisi’nin (Business Acceleration Service-BAS) kapsamı Ufuk Avrupa ile birlikte güncellenmiştir. EIC destekli araştırmacı, yenilikçi veya girişimcilerin EIC yatırımlarından daha fazla yararlanmak ve sınırların ötesindeki Avrupa'nın her yerinden ortaklarla bağlantı kurmak için özel tasarlanmış destek mekanizmalarına erişimleri sağlanacaktır.

EIC programlarından destek almış tüm şirketler ve projeler (EIC Kılavuz, EIC Geçiş ve EIC Hızlandırıcı) BAS’a erişime sahiptir. Hizmetlerden bazıları, EIC Hızlandırıcı başvuru sahiplerine (tam bir başvuruyu hazırlamak için), Mükemmeliyet Mührü şirketlerine ve ayrıca EIC ile belirli bir anlaşmaya giren diğer Avrupa veya ulusal girişimlerden gelen yenilikçilere ve şirketlere de sunulacaktır. Tüm bu hizmetler, EIC Topluluğu aracılığıyla veya EIC Fonu veya ortak kuruluşlar aracılığıyla sağlanacaktır.

2021 yılı tahmini bütçe: 22.60 milyon Avro