Hedef 2, AB’nin endüstriyel tabanını güçlendirmek, rekabet gücünü ve stratejik özerkliğini artırmak için stratejik alanlarda ve değer zincirlerinde eksik segmentlerle mücadele etme ihtiyacına odaklanacaktır. Ayrıca, artan döngüselliğin, kaynakların ve ikincil hammaddelerin daha verimli kullanımı yoluyla AB endüstrisinin stratejik özerkliğini nasıl artırma potansiyeline sahip olduğunu araştıracaktır. Bu çalışmalar, AB endüstrisinin dayanıklılığı için kilit önem taşıyan dört alana odaklanan araştırma ve inovasyon faaliyetleri yoluyla gerçekleştirilecektir: ham maddeler, gelişmiş malzemeler, döngüsel değer zincirleri, işletmelerin / KOBİ'lerin / start-up’ların hazırlılığı

Hedef 2 kapsamındaki konular:

  • Dayanıklı ve döngüsel değer zincirleri oluşturmak için yeni paradigmalar
  • AB stratejik özerkliği ve iklim-nötr ve döngüsel ekonomiye başarılı geçiş için ham maddeler 
  • Yeşil ve sürdürülebilir malzemeler
  • Toplum ve çevre yararına malzemeler ve dekarbonizasyon endüstrisi için malzemeler 
  • Malzemeler ve veri kesişen eylemler
  • İşletmelerin özellikle KOBİ’lerin ve start-up’ların dayanıklılığının ve hazırlılığının artırılması 

Hedef 2’nin 2021 yılı toplam çağrı bütçesi 372,5 Milyon Avro ‘dur.

  • Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for a sustainable society